C3 Műhelypályázat

határidődeadline: 2005. december 31.

Letölthető jelentkezési lap:
c3_muhelypalyazat.doc
c3_muhelypalyazat.pdf

Pályázati kiírás

A pályázat célja

Olyan projektek támogatása és létrehozása, amelyek elsősorban a digitális médiatechnológia kreatív alkalmazásán alapulnak, s a tudomány és művészet újszerű kapcsolatára, a kultúra és kommunikáció aktuális kérdéseire eredeti módon adnak választ. A pályázatnál előnyben részesülnek a témával kapcsolatos hazai multidiszciplináris gyakorlati és elméleti kutatások, művészeti programok.

A pályázók köre

Magyar non-profit intézmények és magánszemélyek pályázhatnak a művészet, kommunikáció, tudomány és technológia területéről, különös tekintettel a multidiszciplináris alkotóközösségekre.

Az elnyerhető támogatás

A C3 Műhelypályázat a sikeres pályázók számára a pályázat ütemtervének megfelelő időre biztosítja a Központ eszközeinek használatát és ehhez kapcsolódóan munkatársainak szakmai segítségét. Anyagi természetű támogatásra a C3 Műhelypályázatának keretében nem lehet pályázni.
A C3 elősegíti az elkészült művek hazai és nemzetközi művészeti kiállításokon és fórumokon való szerepeltetését.

Tudnivalók a pályázat beadásával kapcsolatban

A C3 Műhelypályázat kétfordulós:

1., Az előpályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött pályázati kérdőívet
 • a projekt részletes tartalmi ismertetését
 • a projektben résztvevők életrajzát és eddigi szakmai tevékenységüket bemutató portfoliót
 • két ajánló nevét és elérhetőségét (név, foglalkozás, telefonszám, e-mail cím megjelölésével)
 • esetleges referenciákat a projektről (külföldi referencia esetén az ajánlásokat angol nyelven kérjük csatolni)

Az előpályázat elbírálásakor a C3 vezetősége mind tartalmi, mind technikai szempontból értékeli a pályázatot, és eldönti, hogy az kivitelezhető–e, figyelembe véve a Központ munkatársainak véleményét és a rendelkezésre álló eszközök alkalmasságát, optimális kihasználhatóságát. Amennyiben a projekt a C3 keretein belül megvalósíthatónak bizonyul, a pályázót konzultációra hívjuk, aminek alapján összeállítja a részletes kivitelezési tervet is tartalmazó végleges pályázatot.

2., A C3 Kuratórium elé kerülő végleges pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a végleges technikai megvalósítási tervet
 • a projekt pénzügyi költségvetését
 • a megvalósításhoz szükséges technikai és eberi erőforrásokat
 • részletes ütemtervet
 • a projekt megvalósításában résztvevő esetleges partnereket
 • a megvalósításhoz már rendelkezésre álló forrásokat

Hiányosan beadott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
A Kuratórium döntéséről a pályázók írásos értesítést kapnak.
A Kuratórium döntésének megfelelően a pályázat tárgyának megvalósításáról és annak későbbi felhasználásáról a C3 és a pályázó szerződést köt.

Az előpályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
1537 Budapest Pf. 419.

További felvilágosítás a C3 Központban (1014 Budapest, Országház u. 9.)
Telefon: 488-7070, Fax: 214-6872,
E-mail: \'">