Esterházy Művészeti Díj

határidődeadline: 2009. augusztus 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – ESTERHÁZY MŰVÉSZETI DÍJ

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI

Az Esterházy Magánalapítvány gazdag gyűjteménye az Esterházy hercegek több mint 400 éves gyűjtői szenvedélyén alapszik és egyben bizonyítékául szolgál a család mecénási tevékenységének. Ezt a hagyományt folytatva megalakult a kétévenként kiosztásra kerülő Esterházy Művészeti Díj, „sponsored by Uniqa”, 2009-ben a kortárs festészet területéről várunk képzőművészeti alkotásokat. A díj megalakításával és odaítélésével fiatal, tehetséges művészek felkarolása és pályafutásukon való elindítása a cél.

DÍJAZÁS

• Az Esterházy Művészeti Díj nyertesének jutalma 5.000 euró.
• A “Magyar Esterházy Magánalapítvány” és az “UNIQA” fenntartja magának a jogot, hogy az általa kiválasztott független szakmai zsűri a pályázók közül maximum 3 díjazandó művészt választ ki, akiknek az odaítélt, egyenértékű díjon felül a következő díjátadásig bezárólag saját művészeti sorozatában egy monográfiát jelentet meg.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
– A pályázó a díjátadás időpontjában – 2009. október 15. – nem töltheti be 35. életévét.
– A pályázó felsőfokú művészeti tanulmányokat végzett (főiskola, egyetem, akadémia) képzőművész. Autodidakták nem pályázhatnak.
– A pályázó magyar állampolgárságú vagy legalább már 5 éve bejelentett állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik.
– Minden pályázat a jogi út kizárásával történik. A pályázók részvételükkel elismerik a zsűri döntését.
– A leadott művek a pályázó tulajdonában maradnak. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy alkotása az Esterházy Művészeti Díj Magyarország odaítélésével kapcsolatban bármikor díjazás nélkül fényképezhető és reprodukálható.
– A leadott művek a leadás időpontjában nem lehetnek 12 hónapnál régebbiek, már díjazott műveket nem lehet benyújtani.

Jelentkezés: 2009 május 1. – augusztus 31
Pályázni kizárólag ONLINE a www.esterhazy-muveszeti-dij.hu és a
www.uniqa.hu címeken 2009. május 1. és augusztus 31. között lehet. A pályázók kötelesek pontosan betartani a pályázati kiírás szabályait. A pályázati nyomtatványt az interneten megadott útmutató értelmében magyarul, németül vagy angolul kell kitölteni.
A pályázat érvényességéhez a következő adatokra van szükség:

– Rövid életrajz, szakmai életrajz, kiállítások és publikációk
– listája
– Rövid nyilatkozat a művészi hitvallásról
– Digitális fotók a pályázni kívánt művekről
– Fel kell tűntetni a festmény címét, készítési évét, méretét és technikáját, valamint a mű biztosítási értékét forintban kifejezve.
– Az alkotások a leadás pillanatában nem lehetnek 12 hónapnál régebbiek, nagyságuk maximum 3m x 4m lehet.

AZ ALKOTÁSOK ELBÍRÁLÁSA

ELŐZSŰRIZÉS
Az online úton beérkezett pályaművekből a független szakmai zsűri kiválasztja a 20 továbbjutó résztvevőt. A kiválasztott művészeket
2009. szeptember 14-től értesítjük ki, és informáljuk őket az eredeti alkotások leadásának feltételeiről.

AZ EREDETI MŰVEK LEADÁSA: 2009. SZEPTEMBER 28- 30.
Minden továbbjutott művész köteles az eredeti pályaművet a zsűri hez benyújtani. Az eredeti pályaműveket azok hátulján a kiíró által meghatározott és postai úton előzetesen megküldött jelöléssel kell ellátni.
A résztvevők kötelesek a pályaműveket 2009. szeptember 28. és 30. között, a kiíró által későbbi időpontban meghatározásra kerülő helyszínen leadni. A szállítást a pályázó maga szervezi és annak költségei is kizárólag őt terhelik.

VÉGSŐ ZSŰRIZÉS: 2009. OKTÓBER 5.
Az Esterházy Művészeti Díj zsűrizésére 2009. október 5-én
kerül sor Budapesten. A résztvevők írásos értesítést kapnak jelölésükről valamint arról, hogy nem díjazott képeiket mikor vihetik el.
Az Esterházy Művészeti Díj nyertesét az ünnepélyes díjátadón
2009. október 15-én hirdetik ki.
A zsűri elnöke, Dr. Hegyi Lóránd, a zsűri további tagjai később kerülnek kiválasztásra.

DÍJÁTADÁS: 2009. OKTÓBER 15.
Az ünnepélyes díjátadóra és a díjazott művek kiállítására
2009. október 15-én 19 órakor kerül sor Budapesten, a pontos helyszín később kerül kiválasztásra. A díjakat Dr. Ottrubay István, az Esterházy Magánalapítvány vezérigazgatója és Dr. Konstantin Klien, az UNIQA Biztosító elnök vezérigazgatója adják át.

A MŰVEK VISSZAADÁSA: 2009. OKTÓBER 16.
A művészek munkáikat kizárólag 2009. október 16-án hozhatják el onnan, ahol leadták. A munkák tárolására a szervezőknek nincs lehetőségük. A zsűrinek jogában áll egyes, vagy minden díj odaítélésétől elállni, ha a benyújtott munkák minősége nem megfelelő.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN ÉRDEKLŐDNI LEHET:

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
Esterházy Privatstiftung
Esterházyplatz 5
A-7000 Eisenstadt

Kapcsolat:
Kovacsics Katalin
Tel.: +43 2682 63004 85
email:

Schneider Erika
Tel. : +36309220569
E-mail: