GMK Public Art Project

határidődeadline: 2003. szeptember 29.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium / Public Art Project

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) múlt év végén elindított egy kísérleti projektet, amelynek az a célja, hogy a gazdasági változásokkal együtt járó konfliktushelyzetek minél konstruktívabb megoldása érdekében, hasonlóan több nyugat-európai ország gyakorlatához, megpróbálja a társadalmi kommunikációba bevonni a művészetek (képzőművészet, építészet), és a tudomány egyes területeinek (szociológia, antropológia, urbanisztika stb.) képviselőit is. A külföldön már több évtizedes múltra és gyakorlatra visszatekintő “public art” hazai meghonosítása lenne a hosszútávú cél, amelynek elérése érdekében a GKM egy szisztematikus tematika szerint megkísérli a lehetséges partnerek aktív együttműködésével körbejárni a kérdést, és az elméleti előkészítés mellett gyakorlati munka során szerzett tapasztalatok alapján, feltérképezni a jelenlegi helyzetet.
Ez év januárjában Sophie Hope londoni kurátor folytatott egy több hetes tapasztalatcserét a hazai művészekkel és kurátorokkal. E konzultációk eredményeként a GKM elfogadott egy olyan javaslatcsomagot, amely a public art művészeti gyakorlatát támogatandónak tekinti és lehetőséget ad arra, hogy még ebben az évben, kisebb léptékben, a gyakorlatban is megvalósuljon két projekt.
A mellékelt ajánlattételi felhívás ennek a két projektnek a pályázati kiírása.
Senkit ne riasszon el a művészeti pályázatokban szokatlan fogalmazási mód és a felhívás szigorú formai és pénzügyi feltételeket támasztó szövegezése, ezek szükséges kellékei a szabályos kiírásnak. Ez az e-mail az első informális közlése a pályázatnak, ezért szeretnénk kérni mindenkit, akinek az érdeklődését felkeltette a lehetőség, hogy konkrét kérdéseivel minél előbb forduljon hozzám: \'">, vagy a Dezső Boglárkához \'"> a projekt minisztériumi felelőséhez.

Néhány lényeges adat és feltétel, ami talán egyértelműen nem derül ki a felhívásból:

A pályázat beadásának határideje: szeptember 29. hétfő

A pályázónak meg kell határozni melyik kistérségre vonatkozik a pályázat, de pályázni mindkettőre lehet.
A pályázat elbírálása és szerződéskötés: október 4-ig
A nyertes projekt előkészítése és megvalósítása: október 5 – november 30. között, a pontos dátum a kapcsolódó program “Európa házhoz jön” eseményeinek függvénye.
A projektre felhasználható költségvetési keret: 1 és 1,2 millió Ft között, ami a művész tiszteletdíját is magában foglalja. Részteljesítés igazolásával a projekt befejezése előtt részösszegek felvehetők.
A művész csak számlaképes jogi személy, gazdasági társaság nevében pályázhat: pl. egyéni vállalkozó, bt., kkt, kft., egyesület, alapítvány stb.
Mivel a pályázatnak szorosan kell kapcsolódni a két kistérség problémáihoz, ezért a pályázati előkészítés – szeptember hónap – során, közös, a GKM által szervezett terepszemlére is van lehetőség.
A két kistérségről tájékoztató anyagok az interneten, vagy a GKM megadott címén beszerezhetők.

További információk:
http://www.gkm.hu/dokk/main/boxok/partnerseg/palyazat

Bencsik Barnabás
kurátor