Kassák Kortárs Művészeti Díj 2022

határidődeadline: 2022. február 20.

A Kassák kortárs művészeti díjat Dr. Argay István orvos és műgyűjtő hozta létre Kassák Lajos szellemiségéhez kapcsolódó művek és projektek létrehozásának ösztönzésére. Az alapító együttműködő partnerei a pályázatot lebonyolító és a nyertes pályaművet bemutató Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum és az Interart Alapítvány.

A díjra nyílt felhívás keretében olyan alkotói tervvel lehet pályázni, amely kapcsolódik Kassák Lajos életművéhez, a huszadik századi avantgárd művészet jelenségeihez és tematikus fókuszpontjaihoz, valamint az avantgárd mozgalmak által felvetett kérdések mai értelmezéséhez.

A díj értéke
A díj összege bruttó 1,5 millió forint, amit a nyertes pályázó műve létrehozására fordíthat. A pályaművet a Kassák Múzeum mutatja be a díjátadót követő évben, 2023 tavaszán. A kiállítás költségeit a Kassák Múzeum fedezi.
A Kassák kortárs művészeti díj összege nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre. A nyertes pályázónak az Interart Alapítvány fizeti ki a díjat az alapító megbízásából.

A pályázók köre
A díjra 18. életévüket betöltött kortárs művészek pályázhatnak kiállítás formájában megvalósítható pályaművel.

A pályázat benyújtásának módja
Jelentkezési szándékát jelezze a e-mail címen. A válasz e-mailben megküldjük a Kassák Múzeum által biztosított tárhely linkjét, erre kérjük feltölteni a pályázati anyagot.

A pályázatok leadási határideje: 2022. február 20., 23:59
A határidő után beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

• Szakmai önéletrajz (.pdf formátumban)

• Portfólió a bemutatott művek adataival

• Koncepció: max. 5000 karakter

• Részletes projektterv

• A projektterv vizuális prezentációja (.jpeg formátumban, illetve szükség esetén Windows rendszeren lejátszható MP4-ben)

• Megvalósítási ütemterv

• Pénzügyi terv (A pályamű pénzügyi megvalósításának tételes felsorolása. A kiállítás költségeit, ideértve a technikai megvalósítást, üzemeltetést, promóciót, a Szervezők fedezik. A nyertes pályázó viseli a mű létrehozásához kapcsolódó valamennyi költséget, ideértve az anyagok, eszközök beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokat.)

• Pályázói nyilatkozat (Innen letölthető:
https://cutt.ly/3U75oFt – kérjük, a saját eszközére letöltött másolatban szerkessze, majd a kinyomtatott és aláírt példányt beszkennelve vagy lefotózva csatolja.)

• Adatkezelési tájékoztató elfogadásáról szóló nyilatkozat (Innen letölthető: https://cutt.ly/YU773nM – kérjük, a saját eszközére letöltött másolatban szerkessze, majd a kinyomtatott és aláírt példányt beszkennelve vagy lefotózva csatolja.)

A pályázat nyelve: magyar

Kérjük, a pályázati anyagot a Szervezőktől e-mailben kapott linkre töltse fel (ld. a Pályázatok benyújtásának módjánál).

Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, érvénytelennek minősülnek. Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

Lebonyolítás
A beérkezett pályázatokról öttagú szakmai zsűri dönt.

A zsűri tagjai 2022-ben:

Andrási Gábor művészettörténész
Csatlós Judit muzeológus, kurátor
Kertész László művészettörténész
Kopeczky Róna kurátor
Rockenbauer Zoltán művészettörténész

Az online beérkezett pályaművekből a zsűri kiválasztja a szűkített listára kerülő öt tervet.

A szűkített listára bejutott pályázatok kihirdetése: 2022. március 21-ig.
A szűkített listán szereplő pályázók személyesen (vagy indokolt esetben online platformon) mutatják be munkáikat a zsűrinek. A zsűri a személyes prezentációk alapján közülük választja ki a nyertest.

Határidők

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 20., 23:59

A szűkített listára jutott pályázók kihirdetése és értesítése: 2022. március 21-ig.

Díjátadó rendezvény: 2022. április 13., szerda 18:00

A pályázatok elbírálására vonatkozó döntést, a szűkített listára jutók névsorát a Kassák Múzeum weboldalán és közösségi média felületein tesszük közzé.

A nyertesnek a díjátadót követő évben kell megvalósítania művét, melyet 2023. tavaszán mutat be a Kassák Múzeum egy időszaki kiállítás keretében.

Részvételi feltételek

• A pályázók jelentkezési szándékuk jelzésével elismerik és tudomásul veszik a részvételi feltételeket. Ezek megszegése a pályázatból való kizárást vonhatja maga után.

• A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy abba – amennyiben az a szűkített listára kerül – a döntést követően bárki betekinthet, illetve hogy az azzal kapcsolatos adatok (a személyes adatai kivételével) nyilvánossá válnak.
• A pályázók elfogadják a zsűri döntését és azt is, hogy a zsűri nem köteles döntését indokolni. A pályázati eljárást lezáró szakmai döntéssel szemben jogorvoslatra nincs lehetőség.

• A nyertes a megvalósítási terv elfogadását követően megállapodást ír alá, amelyben vállalja annak ütem szerinti megvalósítását. A nyertes vállalja az Alapítóval és a Szervezőkkel való együttműködést, a szükséges információk megosztását, a határidők betartását, valamint közreműködik a díjhoz és a kiállításhoz kapcsolódó kommunikációs anyagok (videók, fényképek, szöveges információk) előállításában.

Szerzői és felhasználói jogok

• A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. A megvalósított mű a pályázó tulajdonában marad. A nyertes pályázóval a Kassák Múzeum a kiállításon való bemutatás érdekében felhasználási szerződést köt.

• A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat promóciós célra nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig térítésmentesen felhasználhassa a pályázó nevének feltüntetésével.

További információ:

A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a e-mail címen várjuk.