Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj

határidődeadline: 2009. március 10.

Pályázati felhívás a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet fiatal, alkotó fotográfusok részére a 2009. évi Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek alkotóinak művészi fejlődését, pályáját.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok a művészek, akik a meghirdetett időtartam alatt más hazai államháztartási forrásból finanszírozott vagy DLA ösztöndíjban részesülnek.

A pályázatot az oktatási és kulturális miniszter által kinevezett szakértői kuratórium bírálja el, amely folyamatosan figyelemmel kíséri az ösztöndíjasok alkotói tevékenységét.

Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

Pályázhatnak az 1974. január 1. után születettek. Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó. Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 12 alkotó

Az ösztöndíj időtartama egy év, amelyet a kuratórium az év elteltével benyújtandó beszámoló anyag megtekintése alapján további két alkalommal, összesen három évre meghosszabbíthat. Az ösztöndíj visszavonható. Az ösztöndíjat elnyerők a második év elteltével kötelesek a Magyar Fotográfusok Házában rendezett kiállításon számot adni az elvégzett munkáról.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

1. A pályázó eddigi alkotói munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot.

2. Az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munkatervet), amelynek megvalósításához a pályázó a támogatást kéri.

3. Az eddigi művészi tevékenységet reprezentáló 5-7 fotót (méret és technikai kötöttség nélkül), illetve katalógust vagy portfóliót. CD-t nem fogadhatunk el. Fotósorozat egy műnek számít.

4. Adatlapot

A beadás időpontjai: 2009. március 9-10. 10-16 óra között.

A pályázatokat a Magyar Fotográfusok Házába kell benyújtani. Cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 20. (Felvilágosítás kérhető Simány Andrea titkárságvezetőtől a 473-2662 telefonszámon.)

A műtárgyak visszaadása: 2009. március 12-én 10-16 óra között és március 13-án 10-12 óra között. Helyszín: I. emelet Nagy Kiállítóterem.

A pályázati kiírás és adatlap letölthető a minisztérium honlapjáról (http://www.okm.gov.hu) és a http://www.lektoratus.hu honlapról.