Szabadtéri művész-zászló pályázat

határidődeadline: 2008. április 4.

Szabadtéri művész-zászló pályázat
Élhető város, élhető természet címmel

A székesfehérvári Városi Képtár – Deák Gyűjtemény
a 9. Kortárs Művészeti Fesztivál keretében
nyílt és nyilvános szabadtéri művész-zászló pályázatot hirdet.

A pályázat tematikája: élhető város, élhető természet.
A téma az ember által létesített terek vagy humanizált természet értékeire, a beavatkozások minőségére és mértékére kívánja irányítani a figyelmet.
Ez a felvetés egyben a 2008. május 23-tól június 1-jéig tartó fesztivál egyik fontos témája is lesz.
Formai megkötése: a tervezendő és elkészítendő alkotások Székesfehérváron, a történelmi belvárosban az utcát alkotó – szembe levő házsorok között – kifeszített kötelekre felfűzve kerülnek majd kiállításra.
A zászlók javasolt befoglaló mérete:
szélesség maximum 6 méter, hosszúság maximum 3,5 méter.

A pályázat menete két fordulóban:
1. A pályamunkákat tartalmazó terveket 2008.április 4-ig kell eljuttatni Székesfehérvárra, a Városi Képtárba.
A pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: grafikai tervet, anyag és munkadíjat, valamint tervezési díjat külön tartalmazó költségvetést, anyagmintá(ka)t )
A pályázatban részt vehet minden művész, aki országos művészeti szakmai szervezeti tagsággal rendelkezik, vagy művészeti főiskolán, egyetemen szerzett képesítést.
Egy alkotó több, akár 3-5 tervet is beadhat.
A Városi Képtár- Deák Gyűjtemény, 8000 Székesfehérvár Oskola u. 10. címére.
Telefon 22/329-431
E-mail:

A terveket április 11-ig szakértő zsűri értékeli és dönt a zászlónként maximum 200.000 Ft-os kivitelezési költség (anyag és munkadíj) odaítéléséről.
2.A kivitelezésre választott terveket az alkotóknak május 18-ig kell elkészíteni, elkészíttetni és eljuttatni a képtárba, ezek után – a kész művek alapján – ugyancsak zsűri dönt arról, hogy mely műveket kívánja a fesztivál megvásárolni.
(Vásárlás esetén a művészek számára már csak az alkotói tiszteletdíj rész kerül kifizetésre.)
Amennyiben nem tudunk minden alkotást megvásárolni, úgy az alkotó – a saját tulajdonában maradt zászlót – a kivitelezési díj fejében: 2008 során kétszer (május és augusztus), alkalmanként három hetes időre kell, hogy rendelkezésünkre bocsássa.
Bízunk benne, hogy a fenti száraz tényeken túl a feladat és munka érdeklődést kelt és sokan vállalkoznak rá, hogy terveket készítsenek.