Te hogyan tennéd jobbá a világot?

határidődeadline: 2015. szeptember 1.

Alkoss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért!

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az ARC kreatív plakátpályázata

2015 a Fejlesztés Európai Éve. Üzenj plakáton: mondd el, szerinted hogy lehetne megoldani a fejlődő világ problémáit, és mit tehetsz Te magad egy békésebb, egyenlőbb világért?

A Fejlesztés Európai Éve alkalmából az Európai Unió Magyarországi Képviselete és az ARC kreatív plakátpályázatot hirdet.

Napjainkban mintegy 2,3 milliárd ember él súlyos szegénységben: 850 millióan nem jutnak elegendő élelemhez, 780 millióan egészséges ivóvízhez; 61 millió gyerek nem jár iskolába; másfél milliárd ember él fegyveres konfliktus sújtotta területen.

Az Európai Unió a világ messze legjelentősebb adományozója. Az EU-nak köszönhetően ma70 millióval több ember jut tiszta ivóvízhez, 14 millióval több gyerek járhat általánosiskolába, 18 millióan kaptak védőoltásokat, 24 millió ember kezdhetett elgazdálkodni.

Gondolkozz, és plakátodon mondd el, Te mit tennél! Mit tudsz változtatni a gondolkodásodon, napi rutinodon, életmódodon? Mit kéne tennünk nekünk, európaiaknak? Milyen ötleted van, hogyan lehetne véget vetni az éhezésnek, a fegyveres konfliktusoknak, hogy ne kelljen tömegeknek elhagyniuk otthonaikat? Hogyan juthatnának többen ivóvízhez, orvosi ellátáshoz, oktatáshoz?

A legjobb 35 alkotásból óriásplakát kiállítást rendezünk 2015 októberében a Millenáris Parkban, az Európa Pont mellett. A legjobb 3 pályamű díjazásban is részesül.

Díjak:

1. díj: 2 személyes, 4 napos (3 éjszaka) utazás Brüsszelbe
2. díj: 80.000 Ft értékű MédiaMarkt vásárlási utalvány
3. díj: 50.000 Ft értékű MédiaMarkt vásárlási utalvány

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázat kiírója az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, valamint az ARC Művészeti Szolgáltató Kft.

Jogi és személyi feltételek:

Érvényesen pályázhat minden 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli bejegyzett szervezet (ez utóbbi kettő együttesen a továbbiakban: jogi személy).

A 18. életévét be nem töltött természetes személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak. Pályázatuk akkor érvényes, ha az online regisztrációnál törvényes képviselőjük hozzájárult a pályázáshoz. Amennyiben a zsűri beválasztja az alkotó pályázatát a kiállításra, az csak abban az esetben állítható ki, ha a hiteles kézjeggyel ellátott törvényes képviselői nyilatkozatot a pályázó postai úton elküldi az ARC-nak.

Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.

Pályázhatnak jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is.

Pályázni csoportosan is lehet.

A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

Pályamunkák beadásának feltételei:

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.

Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

Az érvényes pályázat feltétele a www.arcmagazin.hu weboldalon való pályázói regisztráció, a pályázati anyag megfelelő formátumban való feltöltése, és a pályázati feltételek elfogadása.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályamunka benyújtása elektronikusan, a www.arcmagazin.hu weboldalon történik.

A pályázónak mindenekelőtt regisztrálnia kell a fent említett weboldalon és elfogadnia a pályázati feltételeket.

Az adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát a következő pontban felsorolt technikai feltételeknek megfelelően.

Amennyiben a pályázó szükségét érzi a pályamunkához készíthet egy leírást (rtf vagy doc formátumban).

Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban és azt követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék!

A zsűrizést követően értesítjük pályázóinkat arról, hogy bekerült-e pályamunkájuk a kiállítandó alkotások közé. Amennyiben igen, a pályázónak fel kell töltenie a pályamunka nagyfelbontású anyagát.

Technikai feltételek

A zsűri által a kiállításra beválasztott pályaműveket 205×170 cm méretű óriásmolinóra nyomtatva mutatjuk be, de a pályamunkákat az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni.

A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, RGB, A/3 fekvő (1191×842 pixel), 72 dpi formátumban kell feltölteni.

A plakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának A/3 (420 mm x 297 mm) méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 300 DPI, CMYK.\”

Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

Határidő

A pályázatok leadási határideje: 2015. szeptember 1. éjfél

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS

Értékelés – Zsűrizés

A pályamunkákat az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az ARC bírálja el az alábbi szempontokat figyelembe véve:

a pályázat céljainak, a pályázati kiírásban megfogalmazottaknak való megfelelés, európaiság (max. 40 pont),

újszerű, kliséktől mentes megközelítés (max. 20 pont),

szellemes, könnyed, barátságos hangvétel; megszólító jelleg, közvetlenség (max. 20 pont),

vizuális kidolgozottság (max. 20 pont).

Díjak

1. díj: 2 személyes, 4 napos (3 éjszaka) utazás Brüsszelbe

2. díj: 80.000 Ft értékű MédiaMarkt vásárlási utalvány

3. díj: 50.000 Ft értékű MédiaMarkt vásárlási utalvány

A zsűri további 32 pályaművet választ ki, amelyet 2015 októberében a Millenáris Parkban állítunk ki.

Díjátadás

A díjátadásra a kiállítás nyitónapján kerül sor, előreláthatólag 2015. szeptember 25-én. A nyerteseket és kiállítókat előre értesítjük a díjátadó helyszínéről és pontos időpontjáról.

SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK

A pályázat benyújtói a pályázat benyújtásával a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiírók részére felhasználási engedélyt:

A kiírók, úgy is, mint a kiállítás rendezői jogosultak a művek nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, PR, reklám stb. keretében a pályázó nevének feltűntetése mellett. Jogosultak még a megnyitón a résztvevőkről készült fotók cikkekben való megjelentetésére.

A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírói a pályaműről készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírói számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. A pályázók a díjazásról lemondanak.

ADATVÉDELEM – ADATKEZELÉS

A pályázó által megadott elérhetőségeket az ARC adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.

Azzal, hogy a pályázó az ARC Kft. részére bármely személyes adatát – akár a weboldal űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben -elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az ARC Kft. az alábbiak szerint kezelje.

Az adatkezelés célja: az ARC Kft. a pályázó által megadott adatokat kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra használja fel. Az adatkezelés jogalapja: Az ARC Kft. kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, foglalkozás, jelszó, e-mail cím, irányítószám, cím (település, utca, házszám), telefon, fax.

Adatok védelme: Az ARC Kft. kijelenti, hogy a pályázó által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. Az ARC Kft. a pályázó által megadott adatok közül a pályázó személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást, a jogszabályok által előírt titokként kezeli.

Adatfeldolgozók köre: az adatokhoz kizárólag az ARC Kft. munkatársai férhetnek hozzá. Az ARC Kft. az adatokat harmadik félnek (külön engedély nélkül) nem továbbítja.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

További információ: e-mailen a email címen vagy telefonon a +36-30-510-8860-as telefonszámon kérhető.

Kapcsolódó fájlok:
http://www.arcmagazin.hu/download/17407/P%C3%A1ly_ki%C3%ADr%C3%A1s_vegleges.pdf