1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei

Konferencia

2019. november 28–30.
Szent-Györgyi Albert Agóra (Szeged, Kálvária sgt. 23)

https://1989-konferencia.webnode.hu/

A konferencia a jelenkor-történeti, a politológiai kutatás és a társadalomtudományok legjobb hazai műhelyeit és különösen fiatal kutatóit kívánja bevonni a közös gondolkodásba, 1989 előzményeit, hatásait és emlékezetét tág időkeretben elhelyezve több tudományág nézőpontjából is értelmezve. A konferencia a társadalmi cselekvés lehetőségeire helyezi a hangsúlyt, a rendszerváltás történetét hosszú időtávban (az 1960-as évektől kezdve), alulnézetből és a mindennapok felől vizsgálja.

Szervezők:
Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Politológiai Tanszék
MTA BTK Történettudományi Intézet
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Doktori Iskola
1956-os Intézet Alapítvány
SZTE ÁJTK Statisztikai és Demográfiai Tanszék

Részletes program:
https://1989-konferencia.webnode.hu/_files/200000138-b3a70b3a72/1989%20%C3%A9s%20a%20rendszerv%C3%A1lt%C3%A1s_R%C3%89SZLETES%20program%20HONLAP.pdf