Deinosz

Ámmer Gergő, Kecső Endre, Szabó Menyhért, Szabó Nóra kiállítása

2021.12.07. – 12.30.
Nagyházi Contemporary (Budapest V. Falk Miksa u. 13.)

A ‘deinosz’ ógörög szó jelentése rendkívül ambivalens: a jó és rossz között húzódó spektrum mindkét végletét magába foglalja, ugyanis egyszerre kell csodálatosnak és szörnyűnek fordítanunk. Szophoklész leghíresebb sora azt állítja, hogy az ember is deinosz, mivel olyan erő lakozik benne, amely mindenkor hőssé és szörnyeteggé teszi, nem bináris oppozíció által, vagyis hol egyikként, hol másikként tűnik föl, hanem minden pillanatban ebben a kettősségben létezik. A gondolat hátterében az áll, hogy az ember állandóan emberfelettit cselekszik, alul- és felülmúlja önmagát, amit tisztelettel vegyes félelemmel kell szemlélni.

A kiállító művészek nemcsak szimbólumkészletüket kölcsönzik az antikvitástól, hanem Szophoklész ezen meggyőződésében is osztoznak. Figuráik, melyek olykor isteneket, olykor torz alakokat mintáznak, arra keresik a választ, hogy hogyan ábrázolható az ember a szigorú anatómián túl, ott, ahol a kiszámíthatatlan belső minőségek is szerepet kapnak. A kérdés ősi, ám a technikai megoldások és a kortárs nonhumán filozófiák felé való kitekintések modern fénytörésbe helyezik azt.

Kurátor: Fülöp Tímea

Megnyitó: 2021.12.06. 19.00

A kiállítás megtekinthető:
a galéria nyitvatartási idejében, H-P.: 10-18h

Szabó Menyhért: Plot Twist (2021)
Szabó Menyhért: Plot Twist (2021)