Esemény, szituálás, performativitás

Kellner Balázs előadása

2021. október 13. 18:00
Kassák Múzeum (Budapest III. Fő tér 1.)

„A »színház« – továbbá az újmédiumok (szerk.) – határok megszabását jelentik, nem pedig reprezentációs-esztétikai műfajt. Az előbbi arra a módra összpontosít, ahogyan egy hely biztosítva van, míg az utóbbi a helyet veszi tekintetbe mint már elfoglalt vagy adott dolgot, tehát mint alkalmas eszközt vagy instrumentumot a reprezentálandó számára. Medialitására tekintettel a teatralitás az elhelyezés, keretezés, szituálás problematikus folyamataként határozható meg, nem pedig reprezentációs folyamatként.” (Samuel Weber: Theatricality as Medium, 315.)

Az esemény a Kassák Múzeum és a Műtő együttműködéseként valósul meg, a Sandbox fesztivál záróakkordjaként, a Költészet és performansz – A kelet-európai perspektíva című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan.

A részvétel ingyenes.