Kánonváltás

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata konferenciája

2021. december 9–10.
Magyar Művészeti Akadémia irodaháza (1062 Budapest, Andrássy út 101.)

I. NAP

9.30  Regisztráció

I. A kánonelméletről röviden
Levezető elnök: Kucsera Tamás Gergely

10.00–10.30  Sturcz János: A konferencia céljairól, „elméleti” alapkérdéseiről, „örök” értékekről és aktuális intézményekről a magyar kulturális életben
10.35–10.55  Békés Márton: Kulturális szuverenitás – konzervatív korszak felé
10.55–11.20  Kávészünet
11.20–11.40  Farkas Attila: A dráma új felvonása: művészet és politika

II. „Ellensúly”. Intézmények a „balliberális” kánon kiegyensúlyozásában  
Levezető elnök: Solymosi Tari Emőke

11.45–12.05  Kucsera Tamás Gergely: A Magyar Művészeti Akadémia a nemzeti kulturális kánonképzésben
12.05–12.40  Hozzászólások   
12.40–14.00 Ebéd
14.00–14.20  Nagy Kristóf: A Soros Alapítvány képzőművészeti támogatásai Magyarországon: A nyolcvanas évek második felének tendenciái
14.25–14.45  Falusi Márton: Irodalmi intézményesség a XXI. században
14.45–15.10  Szünet

III.  Kánonkérdések, kánonból kirekedt értékek és hatalmi, politikai viszonyok az egyes művészeti ágakban
Zene
15.10–15.30  Windhager Ákos: Kánon, koncert, közízlés (1920–2020), avagy a Greguss-jutalom és utóélete
Színház
15.35–15.55  Lukácsy György: Beszélgetés Vidnyánszky Attilával a kortárs magyar színházi életről, kultúráról és oktatásról
16.00–17.00  Hozzászólások – Vita

II. NAP

9.30 Regisztráció

I. Kánonelméletről röviden
Levezető elnök: Falusi Márton

10.00–10.20  Horkay Hörcher Ferenc: Politika és művészetelmélet a ‚68-as paradigmában: a posztmodern gondolkodás kritikája Sir Roger Scrutonnál

II.  Kánonkérdések, kánonból kirekedt értékek és hatalmi, politikai viszonyok az egyes művészeti ágakban

Tánc-színház
10.25–10.45  Beszélgetés Bozsik Yvette-tel kortárs magyar táncról, színházi életről, kultúráról és oktatásról
Irodalom
10.45–11.05  Gróh Gáspár: Az idő rostál, nem a kritikus
11.05–11.30  Kávészünet
Építészet
11.35–11.55  Sulyok Miklós: A magyar organikus építészet kanonizációja: a Pécs Csoporttól a Magyar Művészeti Akadémiáig
12.00–12.20  Wesselényi Garay Andor: Elitváltás vagy kánonváltás? Kortárs magyar építészet 2010-2020
12.20–12.40  Hozzászólások
12.40–14.00  Ebéd
Képzőművészet
Levezető elnök: Sulyok Miklós
14.00–14.20  Csáji Attila: Miért válhat torzképpé, ami lehetne erőforrás? Töprengések értékrendünk, képzőművészetünk kapcsán
14.25–14.45  Szemadám György: A No.1. csoportról és az 1960-70-es évek képzőművészeti életéről
14.45–15.05  Hozzászólások
15.05–15.25  Keserü Katalin: Kánon, művészet: 1980-as évek
15.30–15.50  Sturcz János: A kortárs magyar képzőművészeti életről személyes nézőpontból
15.50–16.00  Szünet
16.00–17.00  Vita
A vita résztvevői: Gaál József, Lajta Gábor, Szurcsik József, Wehner Tibor
Moderátor : Sturcz János

Programfüzet:
https://www.mma.hu/documents/10180/7452393/20211125_mma_kanonvaltas_a5_mod1-demo.pdf/332f5118-3693-4147-9f69-3ee367da79f5

Élő közvetítés:
https://vimeo.com/652389080
https://vimeo.com/652390211