Képhatalom

Mélyi József tárlatvezetése

2022. 03. 20. 15.00
Kiscelli Múzeum (Budapest III. Kiscelli utca 108.)

A tárlatvezetés alkalmával Mélyi József művészettörténész, kritikus Aby Warburg Mnemosyné atlaszától indulva elemzi a Gerhes-Atlas különleges felépítését és képzőművészeti utalásrendszerét, rávilágítva az alkotó életművén belüli összefüggésekre is.

A vezetésen jelen lesznek a kiállítás kurátorai, valamint az alkotó is.

Belépőjegy, mellyel a Kiscelli Múzeum időszaki és állandó kiállításai is látogathatók:
Teljes árú: 2400 Ft
Diák, nyugdíjas: 1600 Ft
Azok részére, akiknek ingyenes látogatásra feljogosító kártyájuk van, a tárlatvezetésen való részvétel díja: 800 Ft

Az ATLAS tulajdonképpen egyszerre tekinthető összefoglaló műnek, illetve az életműhöz hozzárendelhető, azt kísérő munkának – a felhő helyett az utóbbi esetben a bolygó hasonlata lehetne helyénvaló; keringő mozgással, vonzásokkal és taszításokkal. Mindez azonban pusztán gondolatjáték: maga a nagyszabású enciklopédia önálló műalkotás, s egyben az életmű szerves része; minden képe és szerkezeti eleme az életmű más darabjaival összefüggésbe hozható, sőt, azokkal egylényegű lehet. Gerhes alkotásaival, illetve műegyütteseivel mindig is összekapcsolódott az emlékezet fogalma, a múltból felbukkanó és újonnan teremtett képek rendezésére irányuló szándék, illetve szenvedély. Műveiben a tudomány és a művészet, az emlékezet és a felejtés, a teljesség és a töredékesség, a költészet és a banalitás kettőssége ugyanúgy megjelenik, mint az ATLAS bármely fejezetében.

Mélyi József