Maműhelybeszélgetés 01.

A MAMŰ Társaság rendezvénye

2021. 11. 26. (péntek) 17.00
Kossuth Klub (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

A MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület által szervezett műhelybeszélgetés képzőművészek és elméleti szakemberek dialógusán keresztül szeretné feltárni a kortárs magyar képzőművészet kontextuális meghatározottságait.  A képzőművészet jelenségeinek megértéséhez szeretnénk egy olyan értelmezési keretet megteremteni, amelyben a művészetelméleti, filozófiai, esztétikai megközelítések egy alkotói perspektívával bővülnek, remélve hogy a diskurzus hozzájárul a honi kritikai reflexiók bővüléséhez.

Téma: A rurális tér, mint a kortárs művészet helyszíne (természetművészet, efemer szobrászat, ősi rítusok, archaikus toposzok a kortárs képzőművészetben)
Beszélgetőpartnerek:
Erőss István képzőművész – Gaál József képzőművész
/
Téma: A hagyomány kortárs aktualitása (népművészet, népi hagyomány jelenléte a kortárs magyar képzőművészetben (a kortárs képzőművészet és az archaikus magyar kultúra viszonya, létező és lehetséges kapcsolódási pontjainak vizsgálata)
Beszélgetőpartnerek:
Hegyi Csaba képzőművész – Sücs György művészettörténész

Moderátor: Uszkay Tekla művészettörténész

Erőss István műve
Erőss István műve