Te nem vagy olyan

2024. március 8. – április 26.
Bura Károly Galéria (Budapest VIII. Kőfaragó utca 5.)

Megnyitó: 2024. március 7. 18.00
A kiállítást megnyitja: György Eszter történész
A megnyitón közreműködik: Lakatos Gabriella GAB és Nagy-Babos Rebeka

Kiállító művészek: Balázs Kitti, Galyas Denerak Dóra, Horváth Anita, Takács Zsófia
Kurátor: Oltai Kata

A női elbeszélőt, a női elbeszélést a csend, az elhallgatás, a másodlagos narratíva határozza meg, a roma női elbeszélők pedig kétszeresen alárendelt helyzetből beszélnek.

A Bura Károly Galéria új kiállítása a nemiségüket és etnikai gyökereiket, ezek egymásbafonódó [interlocking] hatásait különféleképpen és különböző mértékben feldolgozó vagy éppen ettől az elvárt szereptől szabadulni akaró négy fiatal női alkotó csoportos bemutatkozása.

Olyan társadalomban élünk, ahol a diverzitás, inklúzió, kulturális kapcsolódás sokszorosan nehezített terepen, kevéssé vagy döcögve halad, sokszor az érintett témák puszta kipipálásával, nem a strukturális problémák konzekvens felmutatásával, megértésével és feldolgozásával.

Igaz ez a művészeti terepre és intézményredszerre is, ahol a női elbeszélés vagy a nem-fehér identitás kortárs megértése és értő bemutatása nem része az oktatásrendszernek és – a látszólagos többszólamúság ellenére – az intézményrendszer különböző szintjei és szereplői is sporadikusan engednek teret ezeknek a tapasztalatoknak.

Jelen kiállítás alkotói különböző terepekről érkeznek és más-más aspektusait érintik a női- és a roma elbeszélésnek, ezek közös halmazának, amelyek még inkább hiányoznak a kortárs társadalmi és művészeti diskurzusokból.

Ezen attitűdök sorából nem marad ki az a kérdésfelvetés sem, hogy abban a kulturális mezőben, ahol nagyon kevéssé jelenik meg ez a hang, milyen elvárás épül egy fiatal alkotóra, hogy dolgozzon gender vagy etnikai felvetésekkel, szabadulhat-e a társadalmi és kulturális elvárásoktól. Lehet-e ilyen döntése.

Oltai Kata

A kiállítás címét Horváth Anita mester diplomaprojektje inspirálta.