Tehnica Schweiz – A kék terem

Könyvbemutató

2021. november 27. 18:00
ISBN könyv+galéria (Budaoest VIII. Víg u. 2.)

A könyvbemutatót filmvetítés és beszélgetés kíséri.

A beszélgetés résztvevői:
Tehnica Schweiz (László Gergely és Rákosi Péter), Turai Hedvig, művészettörténész, és Páldi Lívia, kurátor.
A beszélgetést Lázár Eszter, a projekt kurátora moderálja.

A Tehnica Schweiz A kék terem című projektje egy film és egy installáció. Egyszerre egy helyspecifikus mű és egy beavatkozás, amely az épített és a tárgyi kulturális örökséghez való viszonyunk újragondolására tesz kísérletet.

A cselekmény helyszíne a tatai zsinagóga, ahol két történeti narratíva fonódik össze: a Szépművészeti Múzeum 19. századi antik szobormásolati gyűjteménye, és a 18. századi zsinagóga, amely több mint negyven évig adott otthont az ókori görög-római szobroknak.

A film azt a folyamatot kíséri végig, ahogy a Szépművészeti Múzeum restaurátorai leválasztják a gipszszobrokat a posztamensről, darabokra szedik, ládákba rakják és elszállítják. Az egykori zsinagóga épülete fokozatosan kiürül, majd egy csoport művészhallgató veszi birtokba az ideiglenesen műteremmé alakított teret, hogy az életnagyságú antik szobrok apró porcelán-másolatait elkészítsék. A gipszek kicsinyített másolataiból egy másik gyűjtemény jön létre, amely egy időszakos installáció formájában újra megtölti a teret.

Magyarországon A kék terem projekt 2019-ben, a tatai zsinagóga Volt Kiállítótermében és a Kiscelli Múzeumban volt látható. A munka harmadik, és egyben záróegysége a most elkészült könyv, amely a művészduó és a Berlinben élő Till Gathmann képzőművész és könyvtervező együttműködésének az eredménye.

A könyvben két hosszabb tanulmány olvasható a projekt muzeológiai, emlékezetpolitikai és kortárs művészeti kontextusairól: Turai Hedvig művészettörténész tanulmánya az antik szobormásolatok és A kék terem installáció költöztetését a változó helyszínek (tatai zsinagóga, budapesti Kiscelli Múzeum Templomtere) és az emlékezet-diskurzusok összefüggéseként elemzi, Margaret Tali kultúrakutató a 19. századi antik másolati gipszöntvények múzeumi reprezentációs és edukációs szerepével, valamint a közép-európai zsinagógák kortárs művészeti újrahasznosításával foglalkozik.

A tanulmányokat a Tehnica Schweiz által készített enteriőr- és tárgyfotókból, valamint a film jeleneteiből összeállított, a film dramaturgiáját követő vizuális narratíva kíséri. A film egyik kulcsmotívuma, a zeneszerző Bátki Viktor brácsaművész és zeneszerzőnek az ógörög és a héber dallamvilág felhasználásával komponált zenéje, amelynek jegyzete kíséri a képanyagot.

A könyvet a berlini Archive Books adta ki.