Úton 1909

A Kassák Múzeum új kiadványa

 

A Kassák Múzeum új kiadványa Kassák Lajos munkásságának egyik meghatározó, korai eseményét állítja középpontba, és elemzi új szempontok és források bevonásával. Az Úton 1909: Kassák, Szittya, hosszú versek, rövid forradalmak című kötet több éves munka eredményeként magyar és angol kiadásban jelent meg online, nyílt hozzáférésű formátumban.

Kassák 1909 tavaszán, a modernista magyar irodalom, főként Ady Endre hatására Párizsba indult, hogy megismerje a modern kultúra katalizátoraként számontartott európai nagyvárost. Az utat, több mint fél év alatt, gyalogosan tette meg. Az út során szerzett élményei, ismeretei, kapcsolatai később óriási hatással voltak pályájának alakulására, melyeket az 1920-as években két, egymástól stílusában eltérő irodalmi alkotásban örökített meg: A ló meghal a madarak kirepülnek című hosszúversében és az Egy ember élete című önéletrajzi regényének Csavargások című fejezetében.

A kötetben Kassák életművének e két talán legtöbbet idézett, a hazai és a külföldi olvasók körében is a legjobban ismert szövegét állítjuk középpontba. A műveket teljes terjedelmükben közöljük a magyarul és angolul. Az Egy ember élete című regény vonatkozó fejezete először olvasható angol nyelven. Kassák e két alapművét, keletkezésük kontextusait új szempontok szerint elemző tanulmányokkal és további forrásokkal együtt tesszük közzé. A kötetben a teljesség igényével közöljük Kassák korai verseit, a múzeum gyűjteményében őrzött levelezését ebből a korszakból, valamint visszaemlékezéseket, fotográfiákat, értelmező jegyzeteket.

Ahogyan Kassák irodalmi alkotásainak, életművének, úgy a jelen kötetnek is az 1909-es nyugat-európai csavargás képezi a szimbolikus középpontját. Kassák ezt az utat mindkét művében egyértelműen saját fejlődése: költővé, KASSÁK LAJOS-sá válásának történeteként interpretálta. Az igazi változást azonban Kassákban nem a Párizs-élmény, hanem egy teljesen más aspektus, a csavargás, az út, és az út során megismert bohém, társadalmon kívüli emberek indították meg. Kassák számára tehát a költővé válás élményét egy merőben eltérő, atipikus szituáció szolgáltatta. Ezt az „út”-élményt idézi meg kötetünk címe, a beatkorszak Jack Kerouac által írt, generációk életérzését meghatározó regényének címét parafrazálva.

Szerkesztette: Sasvári Edit és Szeredi Merse Pál
Tanulmányok: Gucsa Magdolna, Nemes Z. Márió, Seregi Tamás, Szeredi Merse Pál
Grafikai terv és tördelés: Bogyó Virág
Borító: Rudas Klára

A könyv magyar és angol kiadása egyaránt szabadon elérhető az alábbi felületen keresztül:
https://www.kassakmuzeum.hu/index.php?p=onlinemuzeum&id=799

A kötet megjelentetését a Fondation Jan Michalski (Montricher, Svájc) támogatta.