Ádám Kálmán, Ádám Zoltán, Szilasi István, Ravasz András kiállítása

2005. február 5. – március 4.
MegnyitóOpening: 2005. február 4. 18:00
Ravasz András kortárs zenével foglalkozó hanginstallációi, Ádám Zoltán hangokkal társított rajzai, a New York-ban élő Szili István videomunkái Ádám Kálmán két hegedűre és dobra írt megnyitó koncertjével egészülnek ki. Az exÚjlak tagok hang köré szerveződő új munkái nem minden előzmény nélküliek. (vö.: az Újlak Goethe Intézet-beli vagy kasseli kiállítása, Ravasz András utóbbi években alkotott, az elektronikus zene és kép egymásra hatására épülő multimédia munkái, Ádám Kálmán szerzői kiadásban megjelent CD-i, stb). Szili István New York-ban készített művei nem túlzottan ismertek idehaza, csak a világhálón voltak részben elérehetőek.

A Kortárs Művészeti Intézet célja a kiállítással, hogy a vizuális és hangzó elemek társítási lehetőségére adjon példát. A jelenkori művészet zenei kapcsolatai az utóbbi évtizedben váltak nálunk is kimondottá, a hang és kép kölcsönös inspirációja nem csak az intermediális munkákat, de a kétdimenziós műfajokat is jellemzi. A most bemutatott alkotások szerzői a képzőművészet határmezsgyéjén tevékenykednek, aminek egyik lehetséges irányát éppen a hang kiállítótermi jelenléte adja.

Petrányi Zsolt