Magyar Hippik

A hippi mozgalom és az underground művészet

2014. február 7. – március 28.
MegnyitóOpening: 2014. február 6. 19:00
MegnyitjaRemarks by: K. Horváth Zsolt
KurátorCurator: Zombori Mónika
A hatvanas évek a hippi korszak ideje. Vagy mégsem? Mennyiben hasonlít a magyar hippi kultúra az amerikai, angol stb. hippikéhez? Létezik-e egyáltalán „magyar hippi”?

A „magyar hippi” jelenséget – illetve a felvetés jogosultságát- vizsgáló kiállítás és a hozzá kapcsolódó kiadvány anyaga hosszas szelekció eredménye, amely két eltérő nézőpont párhuzamba állításával, egymás mellé helyezésével állt össze.

Ennek megfelelően a kiállítás két, egymással átfedésben lévő részből épül fel: egyrészt a hippi mozgalom képzőművészeti hatásával foglalkozik, Zombori Mónika művészettörténész válogatása alapján; másrészt a hatvanas-hetvenes években készült eredeti, privát- és közéleti fotókból (illetve azok digitalizált változatából) áll, Mezey András „Golyó” kortanú szelekciójában.