Re:Re. Művészi újrajátszás, az újrajátszás művészete

2023. április 23. – szeptember 17.
MegnyitóOpening: 2023. április 22. 17:00
MegnyitjaRemarks by: Fazakas Gergely
KurátorCurator: Süli-Zakar Szabolcs

A tárlat a művészeti újrajátszások – ún. artistic reenactmentek – működés- és létmódját, antropológiai, szociokulturális, (művészet)történeti kontextusait kívánja feltárni. Olyan sajátos, döntően részvételen és együttműködésen alapuló performatív eljárásokat, mint amikor a művész előtérbe állít egy már lezajlott történést, vagy megelevenít egy általa közvetlenül nem megtapasztalt, de a kulturális emlékezethez hozzátartozó eseményt, esetleg újrabeállít, új kontextusba helyez egy (mű)tárgyat. Ekkor a múltra való hivatkozás nem pusztán a történelem és a megtörténtek megerősítése vagy épp öncélú újra át- és megélése, hanem az itt és most szempontjából mindig másként hozzáférhető és megtapasztalható emlékkép és hagyomány kritikai újrafelfedezése is.

Kiállítók: Lola Arias (AR), Bögös Loránd, Erhardt Miklós, Irina Botea Bucan (RO), Jeremy Deller (UK), Esterházy Péter, Hofgárt Károly, Takahiro Iwasaki (JP), Ingela Johansson (SE), Zbigniew Libera (PL), Kis Varsó, Misota Dániel, Pettendi Szabó Péter, Katharina Roters (DE), Société réaliste (FR-HU), Schuller Judit Flóra, Szolnoki József, Tasnádi József, Tóth Kinga.