A reneszánsz és az elektronikus média

határidődeadline: 2008. március 31.

Reneszánsz 2.00.8

Pályázati felhívás

* médiaművészeti kiállításon való résztvételre
* a Videospace Budapest és Holdudvar Galéria kiállítótermében
* 2008. május 21. – június 17. között

Olyan tárlatot tervezünk, amelyben a médiaművészet műfajának széles spektruma helyet kap: videók, videó-, fény- és hanginstallációk, számítógépes szimulációk, lightboxok, és nem utolsósorban interaktív művek.

A reneszánsz és az elektronikus média

A kulturális korszak megnevezésén túl a reneszánsz fogalma lett a megújulásnak, az új lehetőségeknek, az individuum megerősödésének, és ezzel együtt az életöröm középpontba kerülésének. A digitális kultúra és a mobil telekommunikáció terén most éppen korszakváltást élünk, amely hatással van az ember mindennapi életére, szokásaira és öntudatára is.

A reneszánsz gondolkodásnak két alapfogalmát, a megújulást és az individualizálást tekintjük kiállításunk alapjának.

Az egyén megerősödésével, az egyéniség felértékelődésével együtt az emberi élet örömeit helyezzük előtérbe. Ennek szellemében olyan munkákat várunk, amelyek az egyéni életet, az élet érzéki örömeinek átélését, a művészet és az élet egyidejű élvezetét helyezik középpontba. Szeretnénk, ha a művek minél több érzékszerven keresztül hatnának a közönségre, az interaktivitás pedig az egyidejű – szubjektív – visszacsatolást biztosítaná.

* a beadás határideje: 2008. március 31.
* a pályázat nyílt és meghívásos
* a pályázatról szakmai zsűri dönt, amelynek résztvevőit a pályázat határidejének lejárta után nyilvánosságra hozzuk
* A pályázathoz kész mű dokumentációját, vagy új mű koncepcióját, vázlatát kérjük mellékelni lehetőség szerint e-mailben (), vagy az alábbi címre:
Videospace Budapest
1092 Budapest
Ráday utca 56.

További információ: