Kortárs paleolitikum

A MAMŰ Társaság kiállítása

2023. május 4. – június 16.
Magyar Természettudományi Múzeum, Kupolacsarnok (1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.)

Kurátor: Zakariás István

Kiállító művészek:
Antal Malvina, Balázs Péter, Bukta Imre, Dienes Attila, Egervári Júlia, Elekes Károly, Erőss István, feLugossy László, Ferencz Zoltán, Kopacz Kund, Kovács Kinga, Lipkovics Péter, Pető Hunor, Pokorny Attila, Stark István, Szigeti G Csongor, Szombathy Bálint, Tasnádi József, Vass Sándor, Vincze Ottó

A Kortárs Paleolitikum című kiállítás az ember és a természet interakcióján alapuló, különböző alkotói stratégiákba enged betekintést. A kiállító művészek természethez való viszonya, nyilvánuljon meg motivikus szinten, természetes anyagok felhasználásában, mű és környezete viszonyában, vagy természetművészeti alkotásokban, generációnként más-más indíttatású, de mindenkoron tetten érhető az alkotói magatartásokban a természetet önértéke miatt tisztelő ökológiai szemlélet problematikája.

Elekes Károly, a MAMŰ egyik alapító tagjának egy korai nyilatkozata hűen tükrözi a fent említett alkotói szemléletet: „Egy alkalommal, friss iszapba karcoltam egy repedés-hálót, és amikor a kiszáradt repedések többnyire keresztül-kasul szelték reálisnak vélt rajzomat, fölfedeztem, hogy néhány helyen egybeesett a rajz és a repedés vonala. Ekkor éreztem meg azt, amit nem tudtam megfejteni sem ecsettel, sem metszőtűvel, sem fotóval: együtt dolgoztam egy olyan energiával, amelynek véletlenül fölfedeztem törvényszerűségeit, és ő elfogadott engem.”

Következésképpen a kiállítás anyaga a természetközeli művészetszemlélet kifejeződése, amelyben az alkotások révén az eróziónak kitett anyagok mulandósága, a ciklikusan változó természet válik kifejezőeszközzé.

Megnyitó: 2023. május 3. 18:00
A kiállítást megnyitja:
Dr. Erőss István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora
Köszöntő beszédet mondanak:
Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója
Dr. Bándi Gyula a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos helyettes

Az eseményen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!
Részvételi szándékát, kérjük jelezze a e-mail címen!