Organikus

Versade

– Október 1-én, egy Versailles-i fogadáson sérelem éri a párizsi népet; a rojalisták ellenállnak és éhínséget terveznek Párizsban; veszélyben a Forradalom.

– Október 5-e előestéjén egy Les Halles-i munkásnőkből és forradalmi nőaktivistákból álló küldöttség indul a Városháza felé, mindannyian fehér ruhába öltözve.

– Néhány nőnek öltözött párizsi hazafi csatlakozik a küldöttséghez.

– Útjukban további párizsi nők csatlakoznak hozzájuk.

– A Városházára érve a lázadók fegyvert és kenyeret követelnek, majd behatolnak az irodákba.

– Néhányan, kenyér hiányában, pénzt vesznek el a Városháza páncélszekrényeiből.

– Miközben a raktár vezetésével megbízott abbét akasztás fenyegeti, egy nő elvágja a köteleit és hagyja elmenekülni.

– Párizs minden kerületéből nők rohannak elő, a tömeg dagad.

– A párizsi nők úgy döntenek, hogy Versailles-ba mennek, hogy a párizsiakat sértegető királyi testőrök számára büntetést követeljenek, valamint, hogy felgyorsítsák a Nemzetgyűlés elismertetését.

– A Párizst első hullámban elhagyó lázadók száma 5-6000 körül lehet.

– Feltűnik egy Rose Lacombe nevű színésznő, egy agitátor, akit jól ismernek a külvárosi nők.

– Louison Chabryt, a fiatal szobrászt és tehetséges szónokot választják meg a mozgalom szócsövének.

– Théroigne de Méricourt, a Bastille elleni roham hősnője felmászik egy ágyúra, és társait bátorítja.

– Útban Versailles felé a párizsi nők pékségekre támadnak, hogy táplálják az éhező szerencsétleneket.

– Mielőtt elérnék Versailles-t, a párizsi nők részben leengedik fegyvereiket, hogy ne tűnjenek fel fenyegetőleg a Nemzetgyűlés előtt.

– Eközben a hazafiak egységei, és más párizsi nők érkeznek a Városházára.

– Ez a menet úgy dönt, hogy Versailles-ba megy, támogatni az elsőt.

– 15.000 ember indul útnak, akikhez további párizsiak ezrei csatlakoznak.

– Versailles-ban a Nemzetgyűlést felháborítja, hogy a király elutasítja az Alkotmány és az Emberi Jogok Nyilatkozata elfogadását.

– A leghaladóbb küldöttek a párizsi nők érkezésére várnak, számítván döntő nyomásgyakorló erejükre.

– A párizsi tömeg érkezéséről szóló hírek nem nyugtalanítják a királyt: „Adjak ki parancsot? Nők ellen? Maga viccel!”, feleli a király a századosnak, aki intézkedések foganatosítását jött kérni.

– Leszáll az éj, mire a nők Versailles-ba érnek.

– Az eső sárral lepte be, a menetelés kifárasztotta őket, de semmi sem látszik gyengíteni az eltökéltségüket.

– Mikor a király tanácsosa értesül a párizsiak számáról és határozottságáról, a testőrséget és két népi ezredet vonultat fel a Place d’Armes-n, a kastéllyal szemközt.

– A párizsi nők ostromgyűrűbe vonják a Hotel des Menus-ben ülésező Nemzetgyűlést.

– A gyűlés meghallgatja a párizsi nők küldöttségét, akik a párizsi királypártiakat és az egyházi személyeket vádolják azzal, hogy nem hajlandók alávetni magukat a népakaratnak. A vádak: sértegetik Párizst, nem hajlandók engedelmeskedni a Forradalmi törvényeknek, éhínséget terveznek…

– A párizsi nők, Louison Chabry vezetésével küldöttséget menesztenek a kastélyba, hogy beszéljenek a királlyal.

– A kint maradó párizsi nők, azt érezvén, hogy csak a haladó küldöttek támogatják a követeléseiket, benyomulnak a Nemzetgyűlésbe, hogy részt vegyenek a vitában.

– Mikor Louison Chabry megérkezik a király színe elé, a teljes kimerültségtől eszméletlenül esik össze.

– A király, megdöbbenve, egyetért a követelésekkel, és ígéretet tesz a párizsi élelmiszerszállítmányok fenntartására.

– A király írásos ígéretét Rose Lacombe és negyven társa visszaviszi Párizsba.

– Théroigne de Méricourt és a párizsi nők többsége, akik a Place d’Armes-on gyülekeznek, arra kérik a király népi ezredeit, hogy álljanak át hozzájuk.

– A nép katonái, akiket megindít Théroigne de Méricourt beszéde, a királyi testőrség ellen fordulnak.

– Harc tör ki a királyi testőrség és a népi katonáitól támogatott fegyveres nők között.

– Mindkét fél számos sebesültet számlál.

– A királyi testőrség parancsnoka véget vet a harcnak és elrendeli, hogy a párizsiak és a nép katonái vonuljanak ki a térről.

– A párizsiak és a nép katonái nem engedelmeskednek a felszólításnak.

– Öt királyi hintó próbál meg kijutni a kastélyból, hogy ellenőrizzék, lehetséges-e a menekülés.

– A párizsiak feltartóztatják a hintókat.

– A párizsi nők nem hajlandóak feloszlani, és a Place d’Armes-ról tartják ostrom alatt a kastélyt.

– Miközben a királyt aggasztja a nép harci szelleme, és hogy nem hajlandóak kiüríteni a Place d’Armes-ot, a küldöttség kikényszeríti belőle az Alkotmány és az Emberi Jogok Nyilatkozata aláírását.

– Az elnök és a párizsiak küldöttei megviszik a hírt a Nemzetgyűlésnek.

– A Nemzetgyűlésben egy nagyhangú, magas nő elnököl, míg a padsorokban a párizsi nők a küldöttekhez csatlakozva élénkítik a vitát.

– Délelőtt 11-kor párizsi nők és hazafiak – 25.000 férfi – újabb menete érkezik a Nemzetgyűléshez.

– A királyi testőrség parancsot kap, hogy maradjanak a kastélyban.

– A nép katonái védőkorlátokon kívül telepednek meg.

– A párizsi nők ott töltik az éjszakát, ahol tudják, körbeveszik a tábortüzet (ahol az étel fő, amit találtak maguknak) a Place d’Armes-on, vagy a köztereken, a helyiek otthonaiban, illetve a városi kávéházakban.

– Reggeli 5-kor, kevés, vagy semmi alvás után, újra gyülekeznek a Place d’Armes-on.

– Reggel 6-kor az egyik királyi testőr tüzet nyit egy munkásra, aki megpróbált bejutni a kastély udvarára.

– A lázadók szétfeszítik a korlátokat és benyomulnak a kastélyba.

– A király testőrei tüzet nyitnak a tömegre, nőnek öltözött párizsiak és hazafiak gyülekezetére.

– A lázadók bejutnak a palotába, a királynő lakosztálya irányában hatolnak előre, és harcot folytatnak a magukat teremről teremre elsáncoló gárdistákkal.

– A lázadók elérik az ökörszem termet, ahol a királyné és a király menedéket találtak.

– A csatát megnyerték, és a hazafiak parancsnoka meggyőzi a királyt, hogy álljon ki a kastély ablakába és nézzen szembe a morajló tömeggel, amely a Párizsba való visszatérését követeli.

– A tömeg a királynét akarja látni.

– A királyné megjelenik a balkonon, ahol sok lázadó szidalmazni és fenyegetni kezdi.

– A király rákényszerül, hogy visszatérjen Párizsba.

– Déli egy órakor a párizsi nők visszakísérik a királyi családot Párizsba.

– Valamikor este 7-kor a menet eléri Párizst, és a Városháza előtt állapodik meg.

– A Városháza felé vezető útjukon a lakosok mindenütt ünneplik a párizsi nőket, míg a hazafiak mindenütt az ünnepség alatt is női ruhájukban maradnak.

– Este tízkor a királyi család számára elrendelik, hogy a Tuilleriák Palotájában telepedjenek meg.

– Amint a királyné a király karján felfelé megy a lépcsőn, az egyik Les Halles-i nő így kiált: “Tartsd szorosan, ő a megmentőd!”

 

*