Szociális

Versade

– Október 1-én, egy Versailles-i fogadáson, a királyi testőrség tagjai leveszik a párizsi színű kokárdákat, amelyeket a Bastille elfoglalása óta viseltek a csákójukon, és a királyi színeket tették a helyükbe, megsértve ezzel a párizsi népet.

– Az október 5-re virradó éjszaka női munkások küldöttsége indul a Les Halles-ból a Városháza felé.

– Hamarosan további Les Halles-i munkások és más hazafiak csatlakoznak hozzájuk.

– Útközben még több párizsi nőt hívnak a soraikba.

– Mikor megérkeznek a Városházára, a lázadók fegyvert és élelmet követelnek, majd behatolnak az irodákba.

– Egy csoport kenyér hiányában kifosztja a Városháza páncélszekrényeit.

– A párizsi nők elfoglalják a fegyverraktárt, és akasztással fenyegetik vezetőjét, egy abbét.

– A harangok városszerte gyülekezni hívnak; az emberek futva érkeznek mindenünnen, hizlalják a tömeget.

– A párizsi nőkhöz csatlakozik a Bastille bajnokainak hadoszlopa.

– Vezetőjük a gyülekezet élére állva azt javasolja, hogy menjenek Versailles-ba, hogy büntetést kérjenek a királyi testőrségre és gyorsítsák a Nemzetgyűlés elismerését.

– Nők és férfiak csatlakoznak a menethez Párizs minden kerületéből.

– A Párizst elhagyók első hulláma mintegy 5-6000 lázadót számlál.

– Az éhező párizsiak kenyeret rabolnak Versailles felé menet.

– Még mielőtt Versailles-ba érnének, leengedik a fegyvereiket, hogy a Nemzetgyűlés ne érezze fenyegetve magát.

– Eközben a párizsi hazafiak ezredei megérkeznek a Városházára.

– A hazafiak rákényszerítik a parancsnokot, hogy induljanak Versailles-ba a nők támogatására.

– 1500 hazafi indul el, a hozzájuk csatlakozó több ezer párizsival.

– Versailles-ban a Nemzetgyűlés forrong, mivel a király elutasította az Alkotmány és az Emberi Jogok Nyilatkozata aláírását.

– A haladó küldöttek a párizsi nőket várják, remélvén, hogy az érkezésük nyomást gyakorol majd a királyra.

– A hírek a párizsi nők érkezéséről eljutnak a vadászatból visszatérő királyhoz.

– Éjszaka van, mire a nők elérik Versailles-t.

– Az eső, amely általában inkább csüggesztő, most csak fokozza az emberek eltökéltségét.

– A királyi tanácsos lassan határozza el magát a támadásra, részben, mivel nem tart a csapatnyi nőtől.

– A Place d’Armes-on, a kastéllyal szemközt, a királyi testőrség és két népi ezred vonul fel.

– A párizsi nők megérkeznek a Nemzetgyűlésbe, a Hotel des Menus-be.

– A párizsi nők küldöttsége a királypárti ellenzékre panaszkodik a Gyűlés előtt, a rojalistákat és a párizsi papságot azzal vádolják, hogy éhínséget terveznek, és követelik, hogy a királyi testőrség részesüljön büntetésben.

– A párizsi nők, a Nemzetgyűlés elnökétől kísérve, küldöttséget küldenek a kastélyba, hogy szót váltsanak a királlyal.

– Néhányan bemennek a Nemzetgyűlésbe, hogy részt vegyenek a vitákban, és támogatásban részesítsék a Haladáspártiakat.

– A királyból a delegáció kikényszeríti az ígéretet, hogy az élelmiszerellátás folyamatos lesz Párizsban.

– A király írásos ígéretét visszaviszik Párizsba.

– A Place d’Armes-on a tömeg azt követeli a népi ezredektől, hogy álljanak át az ő oldalukra.

– A jelenetet látva a királyi testőrség tüzet nyit a népi ezredekre és a tömegre.

– A nép válaszol: több áldozat mindkét oldalon.

– A Királyi Testőrség parancsnoka visszarendeli a nép katonáit.

– A sorkatonák nem hajlandók visszavonulni.

– Öt kocsi próbál meg kijutni a kastélyból, hogy kiderüljön, lehetséges-e a menekülés.

– A párizsi nők és a hazafiak feltartóztatják a járműveket.

– A tömeg a Place d’Armes-ról ostrom alatt tartja a kastélyt.

– Mivel a királyt megdöbbenti az összecsapás, valamint, hogy a tömeg nem hajlandó feloszlani, a Nemzetgyűlés küldöttségének sikerül rábírnia, hogy ratifikálja az Alkotmányt és az Emberi Jogok Nyilatkozatát.

– Az elnök megviszi a hírt a Nemzetgyűlésbe, a párizsi nők ünneplése közepette.

– Délelőtt 11-kor a párizsi hazafiak – 25000 férfi – megérkeznek a Nemzetgyűléshez.

– A parancsnok meggyőzi a királyi testőrséget, hogy a várakozzanak a kastélyban, míg ő kint marad a nép katonáival.

– Az emberek ott töltik az éjszakát, ahol lehet – a köztereken, a helyiek otthonaiban, közvetlenül a Place d’Armes-on, kávéházakban.

– A hazafiak ébren maradnak, a nép pedig már hajnali 5-kor újra a Place d’Armes-on gyülekezik.

– Hatkor a nép behatol a kastély udvarára.

– A királyi testőrség tüzet nyit a tömegre.

– A lázadók behatolnak a palotába, a királyné lakosztálya felé törnek, és a magát helyiségről-helyiségre elsáncoló testőrökkel küzdenek.

– A király és a királyné az úgynevezett “ökörszem” teremben találnak menedéket.

– A lázadók, a hozzájuk csatlakozott párizsi hazafiakkal, elérik az ökörszem termet.

– A megnyert csata után a hazafiak vezére tárgyalást kezd a királlyal.

– A parancsnok meggyőzi a királyt, hogy jelenjen meg az ablakban, és nézzen szembe a tömeggel.

– Mikor kiáll a balkonra, a tömeg azt követeli tőle, hogy térjen vissza Párizsba.

– A tömeg a királynőt akarja látni.

– Félelmében a királynő és gyermekei a párizsi hazafiak parancsnokának oltalmában jelennek meg a balkonon.

– A király kénytelen beleegyezni, hogy visszatér a tömeggel Párizsba.

– Déli egy órakor a párizsi nők, a hazafiak és a lefegyverzett királyi testőrség visszakísérik a királyt Párizsba.

– Kevéssel hét óra után a menet eléri Párizst.

– A menet a Városháza előtt állapodik meg.

– A párizsiak összegyűlnek, hogy lássák, amint a király visszatér a nem csüggedő városba.

– Este tízkor a királyi családot felszólítják, hogy a Tuilleriák Palotájában telepedjenek le.

 

 

*