A Római Magyar Akadémia képzőművész ösztöndíja

határidődeadline: 2010. szeptember 20.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képző- művészeti Lektorátus (a továbbiakban: MMIKL) pályázatot hirdet a Római Magyar Akadémia 2011. évi képzőművész ösztöndíjára.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja: Rómában lehetőséget biztosítani a szakmai tájékozódásra, a galériák, gyűjtemények és múzeumok megismerésére, szakmai kapcsolatok teremtésére, hogy a Róma és az itáliai kultúra nyújtotta inspiráció elősegítse az ösztöndíjas művészetének továbbgazdagodását.

Pályázhatnak
Pályázhatnak hivatásos festőművészek, grafikusművészek, szobrászművészek és intermédia művészek – a korábbi ösztöndíjasok, valamint főiskolai, egyetemi hallgatók kivételével.
Iparművészek, fotóművészek, restaurátorművészek pályázata a kiírásnak nem felel meg.
Csak egyedül lehet pályázni, alkotócsoport nem pályázhat.
Nem pályázhat, aki központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (az NKA alkotói támogatása, ill. az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül az ösztöndíjas időszak alatt.

Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 12 fő.

Az ösztöndíj időtartama
Az ösztöndíj pályázható időtartama: 2 hónap
Az elnyert időtartam több részletben való letöltésére nincs mód. Az elnyert, de a tárgyévben igénybe nem vett ösztöndíjak érvényüket veszítik.
Az ösztöndíjasokat a Római Magyar Akadémia 2011.január 1- december 31. között tudja fogadni.

Az ösztöndíj összege: bruttó 630 Euro/hó.
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.
Az ösztöndíjasok a szállást a Római Magyar Akadémián ingyenesen vehetik igénybe.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat
A pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.lektoratus.hu honlapról.
2. pályázati munkaterv és mellékletei: munkatervnek a művészi koncepció kifejtését kell tartalmaznia, amelyet a pályázó az ösztöndíj elnyerésével kíván megvalósítani. Mellékletként az eddigi munkásságát bemutató katalógust, portfoliót, diát vagy fotókat kérünk beadni.
3. idegennyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata (a nyelvismeret nem feltétel, de értékelési szempont)

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg
– hiányos a mellékelt dokumentáció
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
– határidőn túl történik a benyújtása

A pályázatokat az MMIKL szakmai igazgatóságának, az MMIKL Képző és Iparművészeti Lektorátusnak a címére kell benyújtani: 1014 Budapest, Úri utca 54-56.
Postacím: 1250 Budapest 1. Pf.: 17.

Pályázatok beérkezési határideje: 2010. szeptember 20. hétfő 15 óra.
A Lektorátus 2010. augusztus 16-31. között zárva tart, személyes beadás szeptember 1-től lehetséges.

A pályázat elbírálása
Az ösztöndíjkeret felosztásáról szakmai kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai: Gaál József képzőművész, Lévay Jenő képzőművész, Lóska Lajos művészettörténész, Szabó Ádám képzőművész és Sulyok Miklós művészettörténész.
A döntést a kuratórium 30 napon belül hozza meg, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, az MMIKL főigazgatóságára lehet benyújtani.
Az MMIKL az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.lektoratus.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai alkalmassága (eddigi művészi tevékenysége), munkatervének kvalitása. Az elbírálásnál előnyt jelent az idegennyelvtudás.

Egyéb tudnivalók
Az Akadémián közvetlen alkotómunkára csak korlátozott mértékben van lehetőség. Munkaeszközről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia. Az Akadémia évente az előző időszak ösztöndíjasainak a műveiből közös kiállítást rendez kiállítótermében. Az Akadémiáról részletes információkat a http://www.magyarintezet.hu/roma honlapon lehet kapni.
Az elhelyezés kétágyas szobákban történik, ahol főzési lehetőség is van.
Parkolási lehetőség az Akadémián nincs.

A kiutazási költség 50%-a megtérítésre kerül abban az esetben, ha az ösztöndíjas repülőgéppel utazik. Az útiköltség-térítés kifizetése a Balassi Intézet lebonyolításában történik és csakis abban az esetben lehetséges, ha a kiutazó 30 nappal a kiutazás időpontja előtt jelzi igényét, mivel a repülőjegyeket a Balassi Intézet rendeli meg (cím: 1016 Budapest, Somlói út 51., kapcsolat: Kenyeresné Répási Erzsébet, tel.: 666-79-52).

Baleset- és betegbiztosításról az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.

A nyertes pályázók számára a kiutazással kapcsolatos további teendők közös konzultáción kerülnek majd ismertetésre.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Vasas Edit osztályvezető, MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Alkalmazott Művészeti Osztály (tel.: 356-7444/122 mellék, e-mail: )

Budapest, 2010. augusztus 4.

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus