Both Ways – An International project of art&science activities

határidődeadline: 2020. február 26.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet képzőművészek részére az ESOF2020 Euroscience Open Forum keretében megvalósuló „Both Ways – An International project of art&science activities” projekt magyarországi eseményében való részvételre.

A projekt 5 közép-európai országot érint (Horvátország, Szerbia, Lengyelország, Románia és Magyarország), melyek egy-egy helyi projektben reflektálnak arra a kérdésre, hogy a művészet és a tudomány, a maguk eltérő módján, hogyan járulnak hozzá az emberi tudás gyarapodásához.

A projekt szellemi középpontjában nem a művészet és az új technológiák közötti egyszerű kapcsolat áll, amely sok art&science projekt központi eleme, hanem a két különböző megközelítési mód elmélyültebb szinten való találkozása, ahol a jövőben is hasznosítható új eredmények születhetnek.

A pályázatra elsősorban tudományos és művészi kompetenciákat ötvöző csoportok (legalább két fő) jelentkezését várjuk. Pályázhatnak hosszú ideje együttműködő kollektívák, de kiírásunkkal szeretnénk támogatni, hogy a téma iránt érdeklődő művészek illetve tudományos kutatók felvegyék egymással a kapcsolatot és új együttműködések jöjjenek létre.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA

A téma a hálózatok fogalma, a közlekedéstől a kommunikációig, a mesterséges neurális hálózatoktól a szociális hálózatokig, valamint a hálózatok jövőbeni szerepére vonatozó elképzelések.

A nyertesek számára lehetőséget biztosítunk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakértőivel való konzultációra is. A létrejött műalkotások a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tagintézményében, a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteményben kerülnek bemutatásra 2020. júniusától előreláthatólag augusztus végéig. A pályázatra szabad térre és múzeumi intervencióra készülő műveket is várunk. Az így létrejött kiállítást a projektben résztvevő többi ország eredményeivel együtt egy közös, virtuális esemény keretein belül Triesztben is be fogjuk mutatni.

A pályázat hivatalos megjelenésének helye: a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapja, valamint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum honlapja

A pályázat jellege: Első körben ötletpályázat. A résztvevők körét tekintve nyílt. Egyének és művészcsoportok egyaránt jelentkezhetnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a projektbe meghívásos alapon is válasszon alkotókat.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

2020. február 26. A pályázat beadásának módja: kizárólag e-mailben

A PÁLYÁZATNAK KÖTELEZŐEN TARTALMAZNIA KELL

A vizsgálandó terület megjelölése, a megvalósítandó mű ötlete, kiindulópontjának leírása, a vizsgált kérdések felsorolása, az elképzelések vázlatai, max. 4 A4-es oldal terjedelemben.

hozzávetőleges költségvetés, ami max. 100.000 Ft lehet

a pályázó rövid szakmai életrajza

a pályázó elérhetősége (lakcím, telefonszám)

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró két múzeum a fenti személyes adatokat addig kezeljék, amíg azok a pályázat elbírálásához szükségesek. A pályázat kiírója a fenti adatokat harmadik személynek át nem adja.

A beérkezett pályázatokat a pályázatot kiíró két intézmény szakemberei közösen fogják elbírálni. Eredményhirdetés várható időpontja: 2020. március 20.

További információért forduljon Bálványos Annához, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum munkatársához:

Budapest, 2020. január29.

Dr. Fabényi Julia, igazgató | Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
Dr. Zsigmond Gábor PHD, főigazgató-helyettes | Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum