Contact promte – pályázat helyspecifikus mű megvalósítására

határidődeadline: 2010. február 15.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszéke (MKE), a Párizsi Magyar Intézet (PMI) és a Budapest Francia Intézet (IF) közös pályázati felhívása.

A pályázat témája:

Az MKE 2009. február 15-i határidővel pályázatot ír ki a PMI és az IF felkérésére azzal a céllal, hogy a két intézmény tereit összekapcsoló, helyspecifikus, valós időben folyamatosan működő installáció jöjjön létre.

A pályázat lebonyolítását a Magyar Képzőművészeti Egyetem végzi, a nyertes pályamű megvalósítása a C3 Alapítvány szakmai segítségével történik, a PMI finanszírozásában (mű+szállás+utazás). Az installációs terveket a pályázati anyagra mutató link vagy pdf formátumban a címre kérjük elküldeni Párizs-Budapest megjelöléssel a tárgyban.

A pályázatokat az MKE Intermédia tanszék tanárai és a két kulturális intézet képviselői bírálják el.

A nyertes pályázat megvalósítási ideje 2010 első negyedéve. A művet minimum 3, maximum 12 hónapig kell üzemben tartani.

A pályázat célja:

A két város és a két intézet kapcsolatát segítő kulturális párbeszéd elindítása, a két intézmény terei között látogatói élményt jelentő, valós idejű internet-kapcsolatot használó, a látogató aktivitását kiváltó projektötletek megvalósítása.

Az IF és a PMI nagyon hasonló tevékenységet folytat, egyazon időben, két egymástól távol lévő ponton, gyakran igen hasonló közönségnek. A pályázat nyomán létrejövő mű a kiírók elgondolása szerint ebből az alaphelyzetből indul ki, vagy erre reflektál. Cél ezért, hogy a két, fizikailag távol eső térben egyidejűleg jelen lévő látogatók egymással kommunikálhassanak úgy, hogy az esetleges nyelvi nehézségeket a projekt áthidalja.

A mű elhelyezéséra alkalmas terek mindkét esetben a következőek: a bejárati ajtótól a portáig, lépcsőház a földszinttől az első emeletig és a lift + a PMI esetében az első emeleti Vasarely Galéria és a Koncert terem közötti rész. E terekről fotók és alaprajzok a mellékletben találhatóak.

Kérjük, hogy pályázatában az alkotó keresse a választ arra, hogy a projekt:

– hogyan épül be az intézetek életébe,

– hogyan használja fel az eltérő nyelvi környezetben, vagy a francia-magyar történelmi kapcsolatokban rejlő, esetleg ki sem mondott lehetőségeket.

A pályázati nyeremény:

– a nyertes pályázó pályaművének megvalósítása, igény szerint a C3 Alapítvány szakmai segítségével, a mű bemutatása,

– a pályázat nyertesével közösen bemutató anyag készítése a két intézet által szokásos módokon (programfüzet, hírlevél, web oldal és sajtóközlemény).

A pályamű kivitelezésére és a szükséges installálási költségekre (mindkét helyszínt beleértve) összesen 4000 euro áll a rendelkezésre. Ez az összeg fedezi a szükséges alapanyagokat, berendezéseket, esetleges jogdíjakat, utazási költségeket és honoráriumokat, a karbantartás díjait, valamint minden egyéb felmerülő kiadást, leszámítva az internetkapcsolat és a helyszíni szállások (max. 14 nap 3 főnek Párizsban vagy Budapesten) díjait. A költségkeret növelésére nincsen mód.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

– egy rövid leírást a megvalósítandó műről (legfeljebb 2000 karakterben),

– a megvalósítandó projekt vizuális tervét: legalább 5, legfeljebb 10 fotó (jpg) vagy tervrajz (pdf) A4 méretű, nyomtatási minőségű verziója, vagy 60mp mpeg videó ill. animáció (figyelembe véve a helyszínek fizikai tereit és a műszaki paramétereket),

– pontos költségvetési tervet,

– a résztvevő művész(ek) CV-jét (max 1 A4 oldal/fő),

– portfóliót esetleges korábbi művekről (legfeljebb öt).

A pályázat nyitott, de a projekt jellegéből adódóan elsősorban művészek, illetve a kiírás szerinti terv elkészítéséhez megfelelő tapasztalatokkal rendelkező egyetemi hallgatók pályázatait várjuk.

Előnyt élveznek a francia-magyar együttműködés keretében megvalósuló tervek!

A pályázat leadási határideje:
2009. február 15. éjfél

A pályázat leadásának módja:

A pályázati dossziékat a pályázati anyagra mutató link, vagy pdf formátumban a címre kérjük elküldeni, Párizs-Budapest megjelöléssel a tárgyban.