Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj

határidődeadline: 2014. február 26.

A Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjat azok a harmincötödik életévüket még be nem töltött képző- és iparművészek kaphatják meg, akik tanulmányaik befejezése után önálló művészeti tevékenységet folytatnak.

A Derkovits-ösztöndíj – melyet kizárólag művészi-szakmai szempontokhoz kötnek – egy éven át havi bruttó 100.000 forint összeggel járul hozzá a művészek pályakezdéséhez, szakmai fejlődéséhez és előmeneteléhez. Az ösztöndíjat egy fiatal művész maximum három alkalommal kaphatja meg. Az ösztöndíjban egyidejűleg maximum 26 fő részesülhet.

2014-ben az ösztöndíjra minden olyan, 1979. január 01. után született, fiatal képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és médiaművész) pályázhat, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni. Korábbi (1977. január 01. után született) ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a háromszor egyéves ösztöndíjas intervallumot.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2014-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, NKA alkotói támogatása, stb.) részesül.

A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el.

Pályázati felhívás 2014:
http://www.alkotomuveszet.hu/docs/osztondijak/Derkovits_osztondij_palyazati_felhivas_2014.pdf
Pályázati dokumentumok:
http://www.alkotomuveszet.hu/docs/osztondijak/Derkovits_adatlap_nyilatkozat.pdf