Dunai installáció – köztéri képzőművészeti pályázat

határidődeadline: 2017. április 18.

MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A BTM – Budapest Galéria (1036 Budapest, Lajos utca 158.) nyilvános művészeti pályázatot ír ki
a Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány megbízásából

a Duna budai oldalán, a budapesti Műegyetem rakpart e lőtti vízfelületen öt hónapos tervezett időtartamra elhelyezendő művészeti installációra, mely a Dunához kapcsolódó gondolatkör valamely elemét jeleníti meg

1. A kiíró megnevezése
A pályázat kiírója, lebonyolítója a BTM – Budapest Galéria,
kezdeményezője és költségviselője a Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány (a továbbiakban: Megbízók).

Kapcsolattartók:

Török Tamás főosztályvezető
Tel.: +36 20/551 3406,

Szerdahelyi Márk osztályvezető
Tel.: +36 20/222 7709,

Matzon Gertrúd
Tel: +36 30/540 2115,

2. A pályázat célja, tárgya és anyaga

A pályázat célja a Duna budai oldalán, a budapesti Műegyetem rakpart előtti vízfelületen öt hónapos tervezett időtartamra felállítandó művészeti installáció, úszómű, amely vizuális eszközökkel jeleníti meg a Duna folyó és a hozzá kapcsolódó gondolatkör valamely elemét.

A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan nincs megkötés, ugyanakkor az installáció nem okozhat balesetveszélyt (pl. ne készüljön törékeny anyagból) és a környezetvédelmi szempontoknak is meg kell felelnie. Az úszólétesítmények anyaghasználatra vonatkozó jogszabály a 13/2001.(IV.10.) KöViM rendelet, melynek 11. § (5) bekezdése alapján az anyagkiválasztásra az elismert hajóosztályozó szervezet előírásai vagy a Belvízi Hajókra vonatkozó Műszaki Felügyeleti Előírások figyelembe vételével történik. Amennyiben az installáció úszóműként valósul meg, az nem érintkezhet a parttal és nem lehet rámenni. Az installációnak figyelembe kell vennie az időjárási viszonyokat, a vízi- és szárazföldi közlekedés szabályait és a könnyen eltávolíthatónak kell lennie (pl. árvíz esetén). Az uszadék eltávolításáról a kihelyezőnek kell gondoskodnia. Az installáció a kikötőhelyek megközelíthetőségét nem korlátozhatja, a hajóforgalom folyamatosságát nem akadályozhatja. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az installáció esetleges megvilágítása, közművesítése a hajóforgalmat ne zavarja. Úszómű esetén javasolt a horgonnyal rögzítés már meglévő rögzítőponthoz.

A Műegyetem rakpart raszter kikötői térképét, illetve a megtervezésben és kivitelezésben jártas műszaki hajózási szakemberek elérhetőségeit jelen pályázati kiírás mellékletei tartalmazzák.

A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, bontást, karbantartást, anyagköltséget, világítás kiépítésének költségét és a honoráriumot– maximum bruttó 12 millió Ft áll rendelkezésre.

Ezen felül a szükséges engedélyek, hozzájárulás beszerzése a BTM – Budapest Galériával közösen történik, azok költségéről és a bérleti díj, illetve az esetleges megvilágítás esetén a közüzemi számlák finanszírozásáról a BTM – Budapest Galéria gondoskodik.

További információk: http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter/

Letölthető mellékletek:
Műegyetem rakpart raszter kikötői térkép
műszaki hajózási szakemberek listája

3. A pályázat jellege és a pályázók köre

3.1. A pályázat nyilvános művészeti pályázat.

3.2. A pályázók köre:
A Megbízók művészek, építésztervezők, illetve ezek alkotócsoportjainak részvételét várják:
– akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat (engedélyeztetés és kivitelezés, műszaki megvalósítás) elkészítésére vállalkoznak, és vállalják az installáció felállítását is
– akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki:
– a Bíráló Bizottság tagja
– a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratórium tagja
– a döntésben résztvevők hozzátartozója, vagy azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik

3.3. Részvételi feltétel
A pályázó a pályázat határidőre történő benyújtásával vállalja:
– a nyertes pályázó esetén a műalkotás határidőre történő átadását
– a nyertes pályázó esetén a pályamű kivitelezését, szállítását, elbontását
– a nyertes pályázó esetén a pályázat időtartama alatt esetleg szükséges karbantartás elvégzését (pl. szennyeződés eltávolítása, uszadékfa-mentesítés stb.)

A pályázat első 5 helyezettjének megvalósítási tervét a Fővárosi Önkormányzat vagy az általa kijelölt szervezete nyilvánosságra hozza.
A megvalósításra kerülő nyertes pályázat pályázója ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat kiírója és megbízója részére. A nyertes pályamű költségmentesen – a megbízó erre irányuló igénye esetén – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül. A nyertes pályázó a szerzői jogi jogszabályokban biztosított jogokon (pl. tervező nevének feltüntetése) kívül további szerzői jogi igény érvényesítésére a pályázat kiírójának és megbízójának irányában nem jogosult.

4. A pályázat lebonyolítása
4. 1. Helyszíni szemle, konzultáció (érdeklődés esetén)
Időpontja: 2017. március 20-án 10 órakor, találkozás a Műegyetem főbejáratánál (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.)
A szemlén a BTM – Budapest Galéria képviselője tájékoztatást ad a helyszínnel kapcsolatban.

4. 2. A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázat benyújtása digitálisan (PDF-formátumban) történik.
Az elkészített pályázat dokumentumait digitális formában 2017. április 18-án 24:00 óráig kell elküldeni a következő e-mail címre: .

4. 3. A pályaművek díjazása
A Megbízók a pályázat első 5 helyezettjének fejenként 150 000 Ft + ÁFA díjat biztosítanak, az ebből a körből kiválasztott nyertes pályázó pályaműve pedig megvalósításra kerül.

A pályázat kiírója és megbízója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt a nyertes pályamű tényleges megvalósítására nem kerül sor.

4. 4. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés
A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, a Bíráló Bizottság és a Megbízók döntésének.

A beérkezett pályaműveket első körben elbíráló és felkért szakmai Bíráló Bizottság tagjai (2017. április 24-ig):
Dr. Lővei Pál művészettörténész, MTA doktora – BTK Művészettörténeti Intézet
Leposa Zsóka művészettörténész, BTM – Fővárosi Képtár
Százados László művészettörténész, Magyar Nemzeti Galéria
Berhidi Mária Munkácsy-díjas szobrászművész
Szilágyi András építész
Püspök Balázs DLA formatervező művész, egyetemi docens, tanszékvezető, MOME Formatervező Tanszék
dr. Bor Judit, a Fővárosi Önkormányzat Kulturális és Turisztikai Osztályának vezetője

A szakértők első körben –figyelembe véve a megvalósíthatóságot is – öt pályaművet választanak ki.
Az érintett öt pályázót a BTM – Budapest Galéria értesíti.

A végső döntést (második kör) az öt pályamű alapján a Megbízók (Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriuma) hozzák meg (2017. április 24–27. között).

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratórium tagjai:
Ledényi Attila elnök
Böszörményi-Nagy Gergő
Csejdy András
dr. Paulina Mercédesz
Tóth Árpád

A Megbízók erre irányuló kérése esetén az alkotók személyesen is megvédhetik pályaművüket a Megbízók képviselői előtt. Ebben az esetben az időpontot a Megbízók adják meg.

Az installáció tervezett átadása, „főpróbája” (meggyőződés arról, hogy az avatás idejére az installáció biztonsággal működhet): 2017. június 27.

A tervezett avatás: 2017. június 29., a Duna napja
A tervezett bontás: 2017. november 29.

A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!

A pályázati győztest a Megbízók 2017. április 28-án nevezik meg.
Az eredményekről a BTM – Budapest Galéria értesíti a pályázókat.
A kiviteli szerződést a Budapesti Történeti Múzeum köti meg.

A pályázat kiírója és megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

5. Benyújtandó munkarészek
– műszaki dokumentáció (látványtervvel)
– műleírás(ok)
– költségelőirányzat
– rövid (PDF-formátumú) prezentáció saját munkásságról

Mindezeket PDF-ben a fenti e-mail címre kérjük elküldeni.
Az anyagokat tartalmazó e-mail melléklete maximum 10 MB lehet, a tárgy rovat tartalmazza a „Duna-installáció” kifejezést.

6. A bírálatok szempontrendszere
– a tervezet pályamű művészi színvonala, eredetisége
– a kiírás tárgyának a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyéni, magas művészi színvonalú megjelenítése
– a pályaműnek a helyszínhez való kapcsolódása, harmóniája
– a határidő betartása, a költségek illeszkedése az előirányzathoz

Budapest, 2017. március 13.