Esterházy Művészeti Díj

határidődeadline: 2013. szeptember 30.

Az Esterházy Magánalapítvány gazdag gyűjteménye az Esterházy hercegek több mint 400 éves gyűjtői szenvedélyén alapszik és egyben bizonyítékául szolgál a család mecénási tevékenységének. Ezt a hagyományt folytatva 2009-ben megalakult a kétévenként kiosztásra kerülő Esterházy Művészeti Díj.

A díj megalakításával és odaítélésével a kortárs festészet műfajában alkotó, fiatal, tehetséges művészek felkarolása és pályafutásukon való elindítása a cél. Az egyenként 5000 euróval jutalmazott díjat kétévente, minimum kettő és maximum három 40. év alatti magyar művésznek ítéli oda a független szakmai zsűri.

A pályázaton való részvétel feltételei

A pályázó magyar állampolgárságú vagy legalább már 5 éve bejelentett állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik.

A pályázó a díjátadás időpontjában – 2013. november 21. – nem töltheti be 40. életévét.

A pályázó felsőfokú művészeti tanulmányokat végzett (főiskola, egyetem, akadémia) képzőművész. Autodidakták nem pályázhatnak.

Minden pályázat a jogi út kizárásával történik. A pályázók részvételükkel elismerik a zsűri döntését.

A leadott művek a pályázó tulajdonában maradnak. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy alkotása az Esterházy Művészeti Díj Magyarország odaítélésével kapcsolatban bármikor díjazás nélkül fényképezhető és reprodukálható.

A leadott művek a leadás időpontjában nem lehetnek 12 hónapnál régebbiek, már díjazott műveket nem lehet benyújtani.

Pályázni kizárólag ONLINE, a www.esterhazy-muveszeti-dij.hu címen 2013. május 06. és szeptember 30. között lehet.

A pályázók kötelesek pontosan betartani a pályázati kiírás szabályait. A pályázati nyomtatványt az interneten megadott útmutató értelmében magyarul, németül vagy angolul kell kitölteni. A pályázat érvényességéhez a következő adatokra van szükség:

Rövid életrajz, szakmai életrajz, kiállítások és publikációk listája
Rövid nyilatkozat a művészi hitvallásról
Digitális fotók a pályázaton induló művekről
Fel kell tűntetni a festmény címét, készítési évét, méretét és technikáját, valamint a mű biztosítási értékét forintban kifejezve.
Az alkotások a leadás pillanatában nem lehetnek 12 hónapnál régebbiek, nagyságuk maximum 3m x 4m lehet.