K&H alkotói ösztöndíj program

határidődeadline: 2010. november 5.

1. a pályázat tartalma

A K&H Csoport ösztöndíj programot hirdet fiatal, alkotó képzőművészek számára. Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatást nyújtson, mellyel segíti az alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését, továbbá a Csoport épülő gyűjteményét az ösztöndíjidőszak végén a nyertes pályázó által készített alkotással gyarapítsa.

Az ösztöndíjban félévente egy művész részesülhet.

Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (nem meghosszabbítható)
Az ösztöndíj bruttó összege: 125.000 Ft/hó/fő

Az ösztöndíj nyertesének kötelezettségei:
– az ösztöndíjas a harmadik hó végén megrendezett beszámolón (műterem-látogatás keretében) köteles számot adni a végzett munkájáról
– az ösztöndíj időszak végén megrendezett beszámolón (műterem-látogatás keretében) a Bank jogosult az ösztöndíj időszak alatt készített művekből egy darab műtárgyat választani, melyet beemel gyűjteményébe, kiállításain bemutatja, a gyűjteményről megjelentetett publikációkban szerepelteti (ennek részleteit az ösztöndíj nyertesével megkötendő szerződés tartalmazza)
– a fenti kötelezettségek elmaradása esetén az ösztöndíj visszavonható, ami a támogatási összeg további folyósításának megszüntetését jelenti (a minimum kötelezettséget a nyertes pályázóval megkötendő szerződés tartalmazza részletesen)

2. szerződő fél

A K&H Murillo Alkotó- és Előadóművészeti Alapítvány a pályázók közül a nyertessel szerződést köt, a támogatás adásához, mely a pályázati kiírásban szereplő támogatási összeg havi részletekben történő folyósítását és a nyertes pályázó által nyújtandó ellenszolgáltatásokat tartalmazza.

3. részvételi feltételek

Az ösztöndíjra pályázhat minden akkreditált szakirányú felsőoktatási intézményben öt éven belül végzett magyar művész festmény, grafika és fotó-műfajban. Nem nyújthatnak be pályázatot a felsőfokú tanulmányi intézetek hallgatói (kivéve doktori képzésben résztvevők), valamint azok a művészek, akik nem folytatnak rendszeres alkotói tevékenységet.

4. a pályázat tartalmi és formai kritériumai

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
– a pályázati adatlap
– a pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz (aláírva)
– a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata
– munkaterv (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírása)
– az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfolió) elektronikus és nyomtatott formában (eredeti művek az anyagban ne szerepeljenek)

5. a pályázat megfelelése a K&H gyűjteményi koncepciónak

A K&H Csoport egy egységes szakmai koncepció mentén, „művészet egy jobb, teljesebb világért” címmel új képzőművészeti gyűjteményt épít. A K&H az új gyűjtemény építésére vonatkozóan azt a (nem művészeti) alapelvet fogalmazta meg, hogy az illeszkedjen a Csoport márkaértékeihez, melynek a gyűjteményben megjelenítendő legfontosabb eleme a dinamizmus.

A pályázati anyag tartalmának harmonizálnia kell a K&H gyűjteményi koncepciójával, melynek három kiemelt témája a következő:

– az ember helye a változás világában, a jelenkor tükre
– rend és káosz, szervezettségre törekvés
– a szépség dicsérete, megfeleltetése a mának

6. a pályázat érvényessége

A pályázatra 2010. november 3. és 5. között lehet jelentkezni, a pályázati anyagok leadásával.

7. határidők

a) a pályázatok leadásának helyszíne és határideje:
A pályázat és a portfoliók beadásának helye: EDGE Communication, Budapest, VI. kerület, Hegedű u. 9. (bejárat a Paulay utca felől)
Felelős munkatárs: Oláh Zsuzsa
A beadás ideje: 2010. november 3., 4., 5. naponta 10 és 17 óra között.

b) pályázatok elbírálásának és véleményezésének napja
A pályázatok elbírálására ezt követően kerül sor, a pályázat eredményéről minden pályázó értesítést kap 2010. december 2. után.

c) teljesítési garancia
Az Alapítvány vállalja, hogy az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül a nyertes pályázóval szerződést köt, és a támogatási összeg havi folyósítását megkezdi. A kiíró fenntartja a jogot, hogy nem hirdet nyertest.

8. értékelés és odaítélés

Az értékelés a pályázat zsűrijeként működő K&H művészeti tanácsadó testület által szakmai szempontok szerint történik.

A zsűri tagjai:

– Petrányi Zsolt, a Műcsarnok igazgatója, az Ernst Múzeum és a Dorottya Galéria vezetője, az AICA-nak (Műkritikusok Szövetsége), tagja
– Szurcsik József, képzőművész
– Topor Tünde, művészeti tanácsadó, az ArtMagazin főszerkesztője
– Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója

9. érvénytelen pályázatok

Hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy a határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat a zsűri nem bírálja el.

10. odaítélés kritériumai

A zsűri a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján bírálja el a beérkező pályázatokat.

11. további információ a pályázattal kapcsolatban

A pályázati kiírás és adatlap letölthető a www.kh.hu oldalról, azon belül a K&H Bank oldalon, a közösségi szerepvállalás menüpont alatt található, illetve igényelhető elektronikus levél formájában a e-mail címen.

A pályázatról további információt a (36 1) 239 0007 telefonszámon, illetve a e-mail címen kaphatnak.