Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj

határidődeadline: 2014. március 4.

A Kállai Ernőről elnevezett ösztöndíj azzal a céllal jött létre 1991-ben, hogy segítse a kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet, illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását.

Az ösztöndíj kutatói programmal vagy műkritikusi programmal pályázható meg, PhD-ösztöndíjas témával nem lehet rá pályázni. Műkritikusi tevékenység esetén szisztematikus publikációs program támogatására van csak lehetőség.

Az ösztöndíjra 1974. január 01. után született fiatal művészettörténészek és műkritikusok pályázhatnak, korábbi ösztöndíjasok csak abban az esetben, amennyiben nem töltötték ki a háromszor egyéves ösztöndíjas intervallumot. Nem pályázhat, aki 2014-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (NKA alkotói támogatása, stb.) részesül.

Az egy éven keresztül az ösztöndíjasonként havi bruttó. 100.000 forint összegű ösztöndíjat maximum 7 fő kaphatja meg. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el.

További anyagok:
Pályázati felhívás 2014:
http://www.alkotomuveszet.hu/docs/osztondijak/Kallai_osztondij_palyazati_felhivas_2014.pdf
Pályázati dokumentumok:
http://www.alkotomuveszet.hu/docs/osztondijak/Kallai_adatlap_nyilatkozat.pdf