Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj

határidődeadline: 2006. február 28.

Pályázati felhívás a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet fiatal művészettörténészek és műkritikusok részére a 2006. évi Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását.

Az ösztöndíj kutatói programmal vagy műkritikusi programmal pályázható meg. A kutatói munkatervnek tartalmaznia kell a téma és a kutatói koncepció leírását, az intézmény(ek) megnevezését, ahol a pályázó a kutatást elvégezni kívánja, a kutatás tervezett publikációs hozadékát. (Ph-D-ösztöndíjas témával nem lehet pályázni). Műkritikusi tevékenység esetén szisztematikus publikációs program támogatására van lehetőség.

A pályázatot a miniszter által kinevezett, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

Az ösztöndíj időtartama egy év, amelyet a kuratórium az év elteltével benyújtandó beszámoló anyag (kutatói beszámoló illetve publikációk) alapján további két alkalommal, összesen három évre meghosszabbíthat. Az ösztöndíj visszavonható. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a három évet. A beszámolók rezüméit a Lektorátus a honlapján közzé teszi.

Pályázhatnak: 1966. január 1. után születettek.
Ösztöndíjban részesülhet: évente 12 fő.
Az ösztöndíj bruttó összege: 70.000-Ft/hó

A pályázati kérelemhez 7 példányban csatolni kell:
1) A pályázó szakmai önéletrajzát,
2) Az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírását (részletes munkatervet), amely megvalósításához a pályázó a támogatást kéri,
3) A pályázó eddigi publikációinak jegyzékét és három jelentősebb publikációjának a másolatát.

Beadási határidő: 2006. február 28. kedd 16 óra (vagy postai úton legkésőbb 20-i feladással.) A pályázatokat a Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz kell benyújtani. Cím: 1014 Budapest, I. Úri utca 54-56. Felelős munkatárs: Kertész László, tel: 3567-444/ 103 mell.
A pályázati kiírás megtalálható a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma honlapján: www.nkom.hu., valamint a Képző- és Iparművészeti Lektorátus honlapján: www.lektoratus.hu.

Budapest, 2006. január
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma