Látás – Kép és percepció

határidődeadline: 2002. április 14.

LÁTÁS
nemzetközi kiállítás, szimpózium, vetítéssorozat, hálózati projekt, kiadványok
Budapesti Őszi Fesztivál – Műcsarnok – C3, 2002 október 18 – november 17

http://www.vision.c3.hu

A látás, különösen az emberi látás, mely jelen rendezvénysorozat fő témája, történetileg változó, aktív, kognitív folyamat. Agykutatók, pszichológusok, történészek, művészek együttes közreműködésével arra a feladatra vállalkozunk, hogy egy új, interdiszciplináris közeget hozzunk létre, mely reményeink szerint alkalmas arra, hogy a látás megértéséhez új szempontokat teremtsen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Látás – Kép és percepció címmel a budapesti Őszi Fesztivál nyitó eseményeként a Műcsarnokban kerül megrendezésre a C3 Alapítvány és a Műcsarnok kiállítása, amelynek célja az emberi látás mint történeti, kulturális, technikai, neurobiológiai módszerekkel egyaránt megközelíthető aktív folyamat bemutatása műalkotások, demonstrációs táblák, eszközök és az interaktív multimédia lehetőségei segítségével. A kiállítás valamint a kísérő rendezvények, köztük az Agy és kép című szimpózium olyan diszkurzív teret kíván teremteni, amelyben a különböző tudományos és művészeti ágak képviselői, az alkotók és a kutatók lehetőséget kaphatnak egymás szempontjainak megismerésére, ezek közös vagy eltérő területeinek vizsgálatára oly módon, hogy ez a befogadók és a látogatók számára is érdekes, informatív legyen.
Az elmúlt másfél-két évtized tudományos kutatásai a látás megértése, modellezése, leírása tekintetében eljutottak arra a pontra, hogy felismerjék: igen fontos tapasztalatot rejtenek azon tárgyak és kísérletek, melyeket a „művészet” gyűjtőfogalommal szoktunk megjelölni, valamint, hogy a művészeti alkotások, a művészek tapasztalatai alapot nyújthatnak a szigorú értelemben vett természettudományos kutatások új szempontrendszerének kialakításához is. A tavalyi évben a C3 keretein belül alakult Visio kutatócsoport azért jött létre, hogy a látás folyamatának vizsgálatán keresztül lehetőséget teremtsen az egyes szakterületek közötti párbeszédre, ismertesse azokat az új vizsgálati irányokat, amelyek a szakmai megközelítésen túl általános érdeklődésre tartanak számot és úgy a művészek, mind a tudományos kutatók számára inspiratívak lehetnek.
Az elmúlt évek nagy sikerrel lezajlott kiállításaihoz, A pillangó-hatáshoz és a Perspektívához hasonlóan jelen esetben is célunk átfogó, tudományos, technikatörténeti kontextus megteremtése, így neves külföldi és hazai szakemberek – agykutatók, neurobiológusok, művészettörténészek – részvételére alapozott tudományos szimpózium megrendezése, vetítéssorozat, előadások szervezése, kiadványok létrehozása, valamint olyan (média)művészeti alkotások bemutatása, melyek a látáskutatásra, a kép és percepció gondolatkörére reflektálnak.
2002 április 14-ig mindenekelőtt olyan új, e kiállításra létrehozandó művek terveit várjuk, melyek a témához kapcsolódnak, a technikai médiumok alkalmazásával készülnek, s a C3 Alapítvány Műhelypályázatának keretei között megvalósíthatók. Indokolt esetben kivételesen elfogadjuk a látás témájára reflektáló, már elkészült alkotások dokumentációját is. A Műhelypályázat részeként megvalósítandó munkák közül a rendezvénysorozat szervezői választják ki a leginkább releváns terveket, melyek elkészítéséről, a támogatás mértékéről a C3 Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A rendezvénysorozat felelőse, egyben a Visio munkacsoport vezetője a C3 részéről: Peternák Miklós. Munkatársak: Erőss Nikolett, Mélyi József valamint a Visio kutatócsoport további tagjai: Dr. Kovács Ilona, Dr. Kovács Gyula, Vidnyánszky Zoltán, Beke László, El Hassan Róza, Győrfi Gábor, Sugár János, Szegedy-Maszák Zoltán. Webfejlesztő: Nikázy Gusztáv. Nemzetközi koordináció: Adéle Eisenstein

A tervek küldhetők postán és e-mailben a C3 Alapítvány címére:
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány
1014 Budapest, Országház utca 9.
H-1537 Budapest, Pf. 419
Tel: + 36-1-4887070
Fax: + 36-1-214-6872
e-mail cím: