Liget30

határidődeadline: 2013. március 1.

Pályázati felhívás a Liget30 jubileumi kiállításon való részvételre

A Liget Galéria fennállásának 30. évfordulójára a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet BA szak végzős hallgatói diplomakiállítást rendeznek. A kiállítás a Liget Galéria elmúlt harminc évét, jelenét és lehetséges jövőképeit járja körül.

A Liget Galéria történetében kutatásaink során megfigyelt fontos csomópontokra kívánjuk felfűzni a kiállítást. Ezek az intézményi együttműködések; a fotó médiuma; a nőművészet állandó jelenléte; a galéria terére történő reflektálás; szociális és társadalmi témák (kiemelten az ökopolitika, háború és aktivizmus) visszatérő jelensége.

A kiállítás fő szegmensét az említett csomópontokra reflektáló művek alkotják majd. A pályázatra beküldött mű alapját a Liget Galériában korábban kiállított műre vagy kiállítási anyagra történő reflexió is képezheti.

Célunk a művészeti nézőpontok sokféleségének érvényesítése, amely a Liget Galéria három évtizedes működése szempontjából mindig is meghatározó volt.

A felhívásra olyan munkákat, projekteket várunk, melyek a Liget Galéria szerepére, speciális intézményi működésére reagálnak. A kiállításon való részvételre folyamat alapú, a kiállítás nyitvatartási ideje alatt megvalósuló művel is lehet pályázni.

A projekt helyt kíván adni a galéria tevékenységével kapcsolatosan felmerülő kritikai reflexióknak is.

A kiállítás helyszíne: Olof Palme Ház, 1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.

A pályázók már kész művel vagy új mű létrehozásának tervével is pályázhatnak.

Műfaji és méretbeli megkötés nincs.

A kiválasztott, megvalósított pályaművek 3 héten keresztül lesznek látogathatóak a Liget30 kiállítás ideje alatt (2013 május-júniusában), amelyhez egy kétnyelvű katalógust is megjelentetünk.

Kurátorok: Bene Zsófia, Feigl Nóra, Kenéz Réka, Márton Zsófia Eszter, Rechnitzer Zsófia

Projektvezetők: Lázár Eszter, Nagy Edina

A pályázat jellege:

A kiírás nyilvános képzőművészeti pályázat. A pályázóktól egyéni vagy csoportos terveket, javaslatokat várunk. A kiállításban való részvételért honoráriumot nem tudunk biztosítani, a művek létrehozásához (anyagbeszerzés, stb.) lehetőségeinkhez mérten igyekszünk hozzájárulni.

A pályázás menete:

Jelentkezési határidő: 2013 március 1. – pályázási szándék jelzése egy 5-10 mondatos leírás formájában a tervezett műről, projektről, a kész művek esetében reprodukció

2013 március 24. – a részletes pályamű-tervezet leadása (1 oldalnyi terjedelemben)

2013 április 4. – a beérkező munkák elbírálása után a jelentkezők értesítése az eredményről

2013 május 5. – a mű, projekt elkészítésének végső határideje (amennyiben a mű médiuma ezt lehetővé teszi)

2013 május-június – a kiállítás megvalósulása

A pályázatra leadandó anyagok:

2013 március 1. – rövid leírás a tervezett műről, projektről + pályázó(k) adatai (név, elérhetőség)

2013 március 24. – a pályamű koncepciója max. 1 oldalnyi terjedelemben (illetve a már kész mű esetében reprodukció)

A jelentkezés feltételei:

A pályázati jelentkezésnek nem feltétele a Liget Galéria eddigi kiállításain, programjain való részvétel.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy nem minden pályamű kerül kiállításra.

A pályázó a pályamű beküldésével vállalja, hogy a pályázati feltételeket, határidőit megértette és elfogadja.

A pályázó a mű kizárólagos tulajdonosa, a tulajdon- és felhasználási jogok felett szabadon rendelkezhet. A jogok nem ruházhatók át egy harmadik személyre.

A pályázó kijelenti, hogy a művet a kiállítás rendelkezésére bocsátja.

Az alkotói jogok a művészt illetik.

A jelentkezést és az esetlegesen felmerülő kérdéseket a címre várjuk.

Információ, részletes leírás: www.liget30.wordpress.com