MAP workshop

határidődeadline: 2016. április 15.

MAP WORKSHOP 2016
Időpont: 2016. július 13-23.
Helyszín: Miszla-Art Kulturális Központ (7065 Miszla, Kis u. 168.)

A Miszla-Art Kulturális Központ 2016. július 13 és 23. között interdiszciplináris alkotóműhelyt szervez. A MAP WORKSHOP-ra a képzőművészet, fotó, design, építészet, belsőépítészet és más művészeti területeken tanulmányaikat folytató diákok és szakmai pályájuk elején lévő fiatalok jelentkezését várjuk. A workshopra elsődlegesen Magyarországról, Szlovákiából, Lengyelországból, Csehországból és Romániából várunk jelentkezőket.

A projekt célja egy olyan tudás- és eszmecserére építő közeg létrehozása, amely a különböző művészeti ágak együttműködése révén releváns szakmai fejlődési lehetőséget jelent a résztvevők számára.

— tematika —
A 2016-os workshop hívószava az “ELMOZDULÁS”. A több síkon megközelíthető fogalom számtalan módon fejthető fel. Értelmezhető akár művészeti, szociális, politikai, geopolitikai, geográfiai, gazdasági elmozdulások, változások gondolati vázaként, ahogyan akár a természetben tapasztalható változások, elmozdulásokként is.

— munkafolyamat —
A workshop ideje alatti közös munka egy előre meghatározott tematika köré szerveződik, mely évről-évről változik, de minden esetben aktuális problémát vet fel, amely több terület számára értelmezhető, gyakorlati szempontból is megközelíthető, továbbá egy tágabb, nemzetközi kontextusban is életképes. A résztvevők kis létszámú, vegyes csoportokba szerveződnek (4-5 fő/csoport), munkájuk célja az aktuális tematikában rejlő problémafelvetésekre esetleges válaszok, újabb kérdések, megoldási és kivitelezési lehetőségek keresése. A különböző országokból érkező résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítése végett a munka nyelve angol.
A közös munka szakmai segítői és támogatói a mentorok, ők a fent említett területek gyakorló képviselői, feladatuk a csoportok munkájának folyamatosan figyelemmel kísérése; segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdésekben, valamint a csoportok által létrehozni kívánt alkotások (installáció, makett, objektek, fotó, film, tánc/színházi előadás stb.) tervezési / megvalósítási folyamataiban.
A workshop záróakkordjaként a csoportok egy nyilvános helyszíni kiállítás keretében mutatják be projektjeiket, valamint tervezés alatt áll egy Budapesti bemutatkozó kiállítás is.

— jelentkezés —
A nyílt felhívás során beérkezett jelentkezéseket a mentorokból és a workshop szervezőiből álló stáb(a mentorokról és a szervezőkről bővebb információ a honlapon található) tekinti át, ezt követően kerülnek kiválasztásra a résztvevők. A workshop résztvevőinek száma a jelentkezések függvénye. A jelentkezők e-mailben kapnak értesítést a szelekciós folyamat eredményéről, legkésőbb 2016. május 15-ig.

A jelentkezés tartalmi és formai követelményei:

– kitöltött és aláírt jelentkezési lap – letöltés:
https://mapworkshop.files.wordpress.com/2016/02/map_jelentkezesi-lap_2016.pdf
– önéletrajz
– porfólió vagy weboldal /a tanulmányokhoz kapcsolódó, vagy azokon kívül létrehozott munkák /
– motivációs levél / max. 2500 karakter, a részvételi szándék indoklása, érdeklődési körök, a részvételtől várt eredmények stb./

A magyar nyelvű jelentkezéseket a e-mail címre várjuk. A kiegészítő dokumentumokat kérjük a jelentkezéssel egy időben, csatolmányként elküldeni, PDF formátumban, összesen maximum 20 Mb méretben, a file elnevezése tartalmazza a jelentkező nevét. A levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés_MAP WORKSHOP 2016”.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. április 15. (éjfél)

A WORKSHOPON VALÓ RÉSZVÉTEL, VALAMINT A SZÁLLÁS ÉS AZ ELLÁTÁS DÍJMENTES. AZ UTAZÁSI KÖLTSÉGEKET A RÉSZTVEVŐK MAGUK FEDEZIK.

A résztvevők eljutása a workshop helyszínére a szervezők által koordinált formában történik majd.

A jelentkezéssel, vagy a workshoppal kapcsolatban felmerülő kérdéseket a e-mail címre várjuk.

MAP WORKSHOP
MISZL-ART KULTURÁLIS KÖZPONT
7065 Miszla, Kis u. 168.