Négyemeletes panelház külső homlokzatára szánt egyedi falfestés

határidődeadline: 2010. szeptember 20.

A FŐTÁV Zrt. szolgáltatási területén található 2 db négyemeletes panelház külső homlokzatára szánt egyedi falfestés megtervezésére

A FŐTÁV Zrt. (a továbbiakban Főtáv) pályázatot hirdet a szolgáltatási területén találhatĂł 2 db négyemeletes panelház külső homlokzatára szánt, egyedi falfestés megtervezésére a megadott feltételek alapján.

A Főtáv fennállásának 50. évfordulĂłja alkalmábĂłl a lakĂłtelepeken találhatĂł panelházak külső megjelenésének javításával szeretné a környék életminőségét kellemesebbé tenni. A művészeti pályázattal párhuzamosan a házak is pályázhatnak arra, hogy melyik épületre kerüljön majd fel a nyertes pályamű.

A budapesti távhőszolgáltatĂł olyan terveket vár, amelyeket a környezetvédelem és/vagy a természet, a természetközeliség ihletett, ezzel is felhívva a figyelmet természeti értékeink megĂłvására, amely a vállalat egyik legfontosabb célkitűzése.

A cél egy figyelemfelkeltő, látványos homlokzat megteremtése, amely a homlokzat adottságait (szögletes ablakok ismétlődése, lakĂłházként funkcionálĂł belső tér, „szabványos” környezet, stb) kihasználva kelti életre a szürke házfalat.
Fontos tudnivalók

Nagyon fontos tudni, hogy a számítĂłgépes grafikák sok esetben a tecnolĂłgiai korlátok miatt a homlokzatfestés során kivitelezhetetlenek.
Tudni kell, hogy a monitoron megjelent kép és a valĂłságban festett kép között színekben és árnyalatokban lehet különbség. A nyomtatott látványtervek inkább megfelelnek a majdani valĂłságnak. A felhasznált színek színkĂłdjait Ral vagy Pantone színkĂłdolás szerint kérjük a pályaművekhez mellékelni! A látványterveket az épület homlokzati rajzára kell késziteni, ahol a nyílászárĂłk és kihagyandĂł felületek egyértelműen, pontosan jelezve vannak. Az ehhez szükséges homlokzati rajz a www.fotav.hu/epuletfestes/ weboldal művészeti pályázatra vonatkozĂł részén belül letölthető dokumentumok menüpontban érhető el. A pályázaton szereplő látványtervet csak abban az esetben tudjuk elbírálni, amennyiben az alapját a letöltött homlokzati rajz képezi.

A látványterv kialakításánál mindenképpen vegyék figyelembe, hogy a kivitelezett terv hozzávetőleges mérete 150m2 + a nyílászárĂłk felülete. Ennél a méretnél fontos figyelembe venni, hogy az emberek által befogott látĂłszög lehetőleg az épülethez közel is értelmezhető képet adjon, míg messziről is kivehető, letisztult formák legyenek láthatĂłak. A falfestés kivitelezési sajátosságai miatt a tervek elkészítése során feltétlenül kerülendők a színátmenetek, amelyeket nagy felületen csak sávos színezéssel lehet megvalĂłsítani, ezért nem érvényesülnek eredeti szépségükben. Egybefüggö homogén átmenetek esetén a festés foltos vagy csikos lesz, viszont például felhő és ég esetében más a helyzet, mert ezek eredetileg is foltosak. Színátmeneteket lehet készíteni kisebb, kb. 1.5×1.5 méteres felületeken (a teljes design 1%-a), vagy egy vízszintes sávban, azonban javasoljuk, hogy lehetőleg kerüljék a színátmenetes grafikák készítését!
Pályázat ütemezése, időrendje, díjazása

* A pályázat során a homlokzat teljes grafikájára várunk terveket figyelembe véve, hogy a nyílászárĂłk kereteit és üvegezését változatlan állapotban kell hagyni. A tervekhez minden pályázĂłnak mellékelnie kell egy néhány soros koncepciĂłt, leírást munkájárĂłl.
* A szükséges nevezési lap és homlokzati rajzok a pályázat mellékletét képezik, melyek a www.fotav.hu/epuletfestes/ honlaprĂłl letölthetőek. A rajzokon kerülnek feltüntetésre a homlokzat méreteinek adatai és a kötelező elemek, melyeket a tervezés során figyelembe kell venni. A kötelező elemek figyelembevételével a homlokzat egész felületét lehet használni a tervezés során.

A kész tervek kiértékelésére nemcsak a szakmai zsűrinek lesz lehetősége, hanem a Főtáv ügyfelei is szavazhatnak a Főtáv honlapján (www.fotav.hu/epuletfestes/), a beküldési határidő után aktivált szavazĂłgombokkal. A legtöbb szavazatot kapott pályamű lesz a közönségdíj nyertese.
Időrend

A pályázati felhívás kiírása: 2010. augusztus 23.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 20.
A díjazottak (szakmai zsűri által kiválasztott 3 helyezett és a közönségdíjas) pályamű kihirdetése: 2010. szeptember 27.
A homlokzatok festése: 2010. október – november (időjárás befolyásolhatja)
Díjazás

* A Pályamunkákat egy 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A pályamunkák elbírálása – elfogadása, elutasítása, díjazása – a Főtáv által felkért szakmai zsűri szabad és pártatlan mérlegelésen alapulĂł értékítéletén múlik.

A legjobb három díjazott részére a Főtáv az alábbi nyereményeket ajánlja fel:

* I. díj: 500.000 forint bankkártyán
* II. díj: 300.000 forint bankkártyán
* III. díj: 150.000 forint bankkártyán
* Közönségdíj: 50.000 Ft bankkártyán

A helyezettek és a közönségdíj nyertesének pályázati anyagai közül a házpályázaton nyertes két épület lakĂłi maguk döntik el, hogy melyik homlokzati tervet szeretnék lakĂłépületükön látni, vagyis a négy nyertes pályázat közül kettő kerül majd kivitelezésre. Az eredményhirdetésről és a díjátadás időpontjárĂłl a későbbiekben értesítjük a nyerteseket.
Nevezési lap

* A pályázaton történő részvétel feltétele a pályamunka elkészítése és benyújtása mellett a nevezési lap kitöltése és aláírása, amellyel a pályázĂł valamennyi pályázati feltételt és a nevezési lapban foglaltakat elfogadja, illetve magára nézve kötelezőnek ismeri el.
* A pályázĂłk a nevezési lap kitöltésével és aláírásával kijelentik és elfogadják, hogy benyújtott pályamunkáikat a Főtáv a jövőben bármikor térítés és külön engedélykérés nélkül szabadon felhasználhatja.

KizárĂłlag a kitöltött és aláírt nevezési lappal érkező pályamunkák kerülnek a szakmai zsűri elé elbírálásra. HiánypĂłtlásra lehetőség nincsen.
A pályázat postai beérkezésének és online beküldésének határideje:
2010. szeptember 20. 14 óra

Ezen időpontig a teljes pályázati anyagnak a nevezési lappal együtt meg kell érkeznie a Főtáv Zrt-hez regisztráciĂłt követően az online felületen (www.fotav.hu/epuletfestes/), valamint ajánlott levélként postán, a jelen pályázati felhívásban alább meghatározott címre. Az elkésett pályázati anyagok automatikusan kizárásra kerülnek. A pályázaton valĂł részvételhez szükséges anyagok listáját a nevezési lap tartalmazza.

A pályázatokat az online regsiztráciĂł és feltöltés mellett a következő címre ajánlott postai küldeményként kérjük beküldeni:

Főtáv Zrt.
Tuza Dávid
Kommunikációs Igazgatóság

1116 Budapest
Kalotaszeg u. 31.

Konzultációs lehetőség:

Tuza Dávid
Kommunikációs Igazgatóság
20/221-4432

A pályázĂłk hozzájárulnak, hogy igény esetén – előzetes egyeztetést követően – részt vesznek a Főtáv Zrt. által szervezett interjúkon, fotĂłzásokon, mozgĂłkép felvételen.

Jogi út kizárva.

Budapest, 2010. augusztus 23.

FŐTÁV Zrt.