Off-Biennálé Budapest

határidődeadline: 2015. február 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Off-Biennálé Budapest szervezői pályázatot hirdetnek képzőművészek és kurátorok számára 2015. április 24. és május vége között megvalósuló
projekt-tervek kidolgozására.

Pályázni lehet olyan projekt-tervvel (pl.: kiállítás, előadás, workshop, performansz, köztéri intervenció, koncert, kiadvány, közösségi esemény, stb.), ami az Off-Biennále ideje alatt Budapesten vagy vidéken valósul meg, és melyet a pályázó az Off-Biennále körülményeinek, céljainak, és szellemiségének ismeretében relevánsnak tekint.

Bár a pályázatnak tematikus vagy formai megkötése nincs, az Off-Biennále Budapest előnyben részesíti az olyan pályázatokat, melyek reagálnak a hazai művészeti színtér jelenlegi helyzetére, realitásaira és a művészi produkciót gyakran erősen limitáló gazdasági környezetre. Emiatt mindenekelőtt olyan projekt-tervek beérkezését várjuk, melyek a művészi koncepción, performativitáson, kreatív képzelőerőn, vagy olcsó és egyszerű anyag-használaton alapuló művészi hozzáállásokat mutatnak be, illetve melyek hangsúlyt fektetnek a közönséggel való elkötelezett kapcsolat kiépítésére.

OFF-BIENNÁLÉ BUDAPEST

Az Off-Biennálé Budapest kiállítás- éseseménysorozat Budapesten és számos más helyszínen, 2015. április 24. és május vége között kerül megrendezésre. Célja egy fenntartható, nemzetközileg beágyazott, független és együttműködő kortárs művészeti színtér megteremtése Magyarországon. Ennek érdekében az Off-Biennále működési modelljét a közös érdekekre, az önkéntes munkára, a hálózatos stratégiákra, együttműködésre és szolidaritásra alapozzuk. Az Off-Biennálé számos autonóm, különféle felfogásokat tükröző, eltérő méretű és kapacitású projektet mutat majd be Budapesten, az ország számos más pontján, valamint külföldön is. Mindezt egy főként művészekből, művészeti szakemberekből, újságírókból, médiaszakemberekből és gyűjtőkből álló önkéntes stáb hálózatosan szervezett munkája fogja össze. Ahhoz, hogy a magyar kortárs művészet erős, nemzetközi mércével mérve is jelentős alkotásokat, szellemi teljesítményeket hozzon létre, szélesedő társadalmi bázisra, a szakmabeliek egymást figyelő és segítő szoros együttműködésére, az állam biztosította keretek mellett egy azoktól függetlenedni tudó, tehát financiálisan több lábon álló infrastruktúrára, aktív nemzetközi kapcsolatrendszerre van szükség. Csak ilyen feltételek mellett valósulhat meg az a szellemi, szakmai és pénzügyi autonómia, amely a terület életképességének elengedhetetlen feltétele. Az Off-Biennálé Budapest kezdeményezés alkalmat adhat a magyar kortárs képzőművészeti színtérnek arra, hogy az önszerveződésben és a hálózatos együttműködésben rejlő lehetőségeket és meglévő szakmai kapcsolataikat kiaknázva megsokszorozzák lehetőségeiket, hogy teszteljék és az eddigieknél nagyobb hatékonysággal kiaknázzák a nem állami kultúrafinanszírozásban, infrastruktúrában rejlő lehetőségeket, hogy demonstrálják létezésüket és kulturális értelemben vett megkerülhetetlenségüket.

MIT BIZTOSÍT OFF-BIENNÁLÉ BUDAPEST?

Mivel az Off-Biennálé egy önkéntes munkán alapuló alulról szerveződő civil kezdeményezés, ezért az Off-Biennále stábjának sajnos nem áll módjában az
egyes projektek megszervezése. A biennále ideje alatt megvalósuló összes projekt teljes körű szervezése emiatt minden esetben az adott kurátor/szervező/projekt-gazda felelőssége. Ennek részét képezi a projekt megszervezése, anyagi szükségleteinek megteremtése, kiállítás esetén a
látogathatóság/őrzés biztosítása, stb. Az Off-Biennálé szervezői amellett, hogy biztosítják a biennálé egészének koordinálását (pl.: kommunikáció, honlap, múzeumpedagógia, egységes grafika, stb), természetesen igyekeznek segítséget nyújtani az egyes projektek számára is a lehetőségekhez mérten (pl.: in kind szponzoráció, helyszín keresések, stb.)

HELYSZÍN

Az Off-Biennálé Budapest fő helyszíne és központja Budapest, a város különböző köz- és magánterei, ugyanakkor az Off-Biennálé céljait tekintetbe véve kiemelten fontos, hogy a projekt kiterjedjen Magyarország más településeire és nemzetközi helyszínekre is. Helyszín lehet: nem a magyar állam vagy magyarországi önkormányzat által fenntartott kiállítóhely, mozi, színház, koncertterem, kereskedelmi galéria, szórakozóhely, műterem, magánlakás, üres üzlethelység, kirakat, közösségi helyiség, köztér, az internet és bármilyen, a projekt időtartamára elérhető helyszín.

FINANSZÍROZÁS

A projektnek nem elsődleges célja, hogy kizárja az állami infrastruktúrát, hiszen ideális esetben egy független kulturális színtér a kormányzati intézményekkel együttműködésben, állami források támogatásával dolgozik. Mivel azonban jelen körülmények között a projekt egyik tétje a függetlenedés esélyeinek, módjainak tesztelése, ezért távol marad azoktól, így nem pályázik állami forrásokra, és államilag támogatott projekteket nem fogad be. Az Off-Biennálé stábja igyekszik segíteni a részvevők munkáját különböző források és szponzorok keresésével, de fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy a résztvevőktől anyagi értelemben is teljes önállóságot várunk.

A PÁLYÁZAT MENETE

A pályázni a works.io online pályázat-kezelő felületén – regisztráció után – lehet. A regisztráció nagyon egyszerű és egy-két perc alatt elvégezhető. A pályázat az online felületre feltöltött adatlap kitöltését jelenti, de igény szerint a projekthez kapcsolódó egyéb vizuális anyagok (videó, fotó, link, stb) is feltölthetőek. Az online felület a pályázati határidőig érhető el az alábbi linken. Amennyiben valaki esetleg nem kap visszajelzést a pályázat beérkezéséről, kérjük jelezze!

https://www.works.io/organizations/off-biennale-budapest

A PÁLYÁZATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE

2015. február 10 (kedd) éjfél!

Kérünk, hogy a pályázatok feldolgozásának gyorsasága érdekében, amennyiben meg tudod oldani, már korábban véglegesítsd a pályázatodat, így a zsűrizésre és a visszajelzésre is előbb kerülhet sor. A pályázat eredményéről legkésőbb 2014. február 13 (péntek) éjfélig értesítést kapnak a pályázók.

ZSŰRI

A pályázatokat Off-Biennále kurátori stábjának tagjai bírálják el, melynek tagjai: Erőss Nikolett, Juhász Anna, Somogyi Hajnalka, Stepanovic Tijana, Szalai Borbála, Székely Katalin és Szoboszlai János

További információért keresd bátran az Off-Biennálé kurátori stábjának tagjait, vagy írj az offbiennalebudapest at gmail.com e-mailcímre.