Pályázati felhívás köztéri műalkotások Szentendrén való időszaki kiállítására

határidődeadline: 2015. november 20.

A művészet ideje – és helye
Pályázati felhívás köztéri műalkotások Szentendrén való időszaki kiállítására

A Ferenczy Múzeum nyilvános pályázatot hirdet street art, public art, illetőleg köztéri szobrászati projektek időszaki megvalósítására a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott (az 1. számú postahivatal előtti) téren.

1.
A pályázat célja

Köztéri műalkotások létrehozásának és időszakos bemutatásának biztosítása.

2.
Keretösszeg

A pályázható összeg megvalósuló művenként legfeljebb bruttó 1 400 000 Ft, amely a járulékos költségeket is magában foglalja.
A művek megvalósítására fordítható egy évnyi keretösszeg: bruttó 2 800 000 Ft.

3.
A pályázók köre

A pályázaton a tervek alkotói pályázhatnak.

4.
A pályázat elbírálása

A pályázatokat szakmai kuratórium bírálja el. A zsűri tagjai:

Bukta Imre képzőművész
ef Zámbó István képzőművész
Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeum igazgatója
Szabó Noémi művészettörténész
Wehner Tibor művészettörténész

A bíráló bizottság a beérkezett pályaművek tanulmányozása után a legígéretesebbnek ítélt tervek készítőit egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be, amelyeken módosításokat, illetve további anyagokat is bekérhet a pályázóktól.
A zsűri a konzultációkat követően, legkésőbb 2015. december 15-ig hozza meg döntését.

A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját a Ferenczy Múzeum honlapján tesszük közzé.

5.
Formai követelmények

A pályázat nyelve: magyar

Műfaji vagy technikai megkötés nincs.

Egy pályázó több tervet is benyújthat.

6.
Tematika

A pályázat kiírója előnyben részesíti az olyan terveket, amelyek témaválasztásukban kapcsolódnak az idő vulgáris vagy transzcendens, ciklikus vagy lineáris értelmezési hagyományához – ugyanakkor a tematikus kapcsolódás nem kizárólagos feltétel.

7.
Helyszín

A pályázat helyszínén két évtizeden át egy kortárs szoborkiállítás volt látható, amelynek plasztikáit Szentendre Város Önkormányzata nemrég felújíttatta és gondoskodott állandó felállítási helyükről. A korábbi köztéri kiállítás emblematikus darabja volt ef Zámbó István A végtelen érintése című, 1994-ben készült szobra, amelynek talapzatát a művész inspirációként az eljövendő művekre hagyományozta.

A megvalósuló új alkotások helye a posztamens, illetve környezete, ugyanakkor a talapzatnak a műbe való integrálása nem kötelező pályázati elvárás.

8.
Időtartam

A megvalósuló alkotás közül az első 2016. május 5-től július 10-ig, a második 2016. augusztus 9-től október 2-ig kell, hogy a köztéren látható legyen.

A helyszíni installálásra, illetőleg bontásra egyaránt öt munkanap áll rendelkezésre.

9.
Jogi kikötések

Az alkotónak tekintettel kell lennie arra, hogy a műveket nem őrzik, a tervezés során számolni kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival.

A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy megsemmisüléséért a kiíró felelősséget nem vállal.

Az alkotónak kötelezettséget kell vállalnia a mű biztonságos elhelyezéséért.

Amennyiben a mű létrehozása a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után a pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

A művek megvalósulásához és működéséhez szükséges költségeket a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díj biztosítja.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a kuratórium javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el, és a második pályázati fordulóra annak korrekcióját kérje.

Ha a mű köztéren való elhelyezéséhez, megjelenéséhez a helyszín biztosításán túl további engedélyek szükségesek, ezen engedélyek megszerzésében a pályázat kiírója segítséget nyújt.

10.
A pályázat benyújtása

A pályázatot egy nyomtatott és öt digitális példányban (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on PDF-formátumban) kell beadni hagyományos postai úton a következő címre:

Ferenczy Múzeum
Igazgatói Titkárság
Szentendre
Fő tér 2-5.
2000

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

Koncepció – 2000-4000 karakter terjedelemben;

Műleírás – pontos méretekkel, az anyag- és technológiahasználat megjelölésével, a statikai jellemzők megadásával;

Látványterv – rajz, számítógépes animáció, fotó vagy makett;

Költségvetés – amennyiben a mű megvalósításának költségvetése a pályázati keretnél nagyobb, csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállaló nyilatkozatot;

Szakmai életrajz – a releváns művek és kiállítások feltüntetésével;

Elérhetőség – hagyományos és elektronikus cím.

Az érvényesség feltétele a nyomtatott példányon a pályamű aláírással való hitelesítése az alkotó részéről.

A pályaművek beérkezési határideje: 2015. november 20.

A pályázatban kikötött tartalmakra vonatkozóan hiánypótlására nincs lehetőség.

A beküldött pályaműveket a kiíró nem adja vissza a pályázóknak.

11.
Felhasználási szerződés

A Ferenczy Múzeum a pályázaton nyertes tervek szerzői jogainak tulajdonosaival felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.

12.
A felhasználási díj folyósítása

A felhasználási díj kifizetése két részletben történik. Az első részlet (a teljes díj 90 %-a) a szerződéskötés után, legkésőbb 2015. december 31-ig, a második részlet (a teljes díj 10 %-a) a megvalósult mű lebontása után, a helyszín eredeti állapotának visszaállítását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.

13.
A teljesítés ellenőrzése

A teljesítés ellenőrzése két alkalommal történik. A mű elhelyezésekor a kuratórium két tagja összeveti a művet az elfogadott tervvel és a szerződésben szereplő paraméterekkel. A bontás után a Ferenczy Múzeum képviselője ellenőrzi, hogy a szerződésben szereplő határidőre megtörtént-e a helyszínen az eredeti állapot helyreállítása.

14.
Szerzői és felhasználói jogok

A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.

Ugyanakkor a pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a projekt nyilvánosságát biztosítandó a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

15.
További információ

A pályázattól kapcsolatos gyakorlati kérdésekről a Ferenczy Múzeum igazgatói titkárságán lehet telefonon, e-mailben vagy személyesen érdeklődni.