PONT:ITT:MOST

határidődeadline: 2005. május 30.

A Budapesti Őszi Fesztivál és az ARC a 2004-es pályázat visszhangja alapján 2005-ben is nagyszabású köztéri szoborpályázatot kezdeményez.

A rendezvény célja ismét az, hogy a főváros forgalmas közterein, a Bem rakparton, a Blaha Lujza téren, a Deák téren, a Ferenciek terén, a Gellért téren, a Kálvin téren, Kálvin téri aluljáróban, a Móricz Zsigmond körtéren, a Moszkva téren, az Oktogonon, a Nyugati téren, és a Szabadság téren, az adott helyszínre készülő alkotások jelenjenek meg. A pályázat a köztéri művészet kérdésének hazánkban többszörösen megválaszolatlan helyzetére reagál. Abból a felvetésből indul ki, hogy sem a rendszerváltás óta létrejött, tartalmilag ugyan új, formailag azonban idejemúlt köztéri alkotások, sem az építészeti megrendelések toldalékát képző, dekoratív plasztikák nem alkalmasak a köztéri művészet újragondolására. A jelenlegi helyzetnek egyik magyarázata az, hogy a független kifejezési formákat kereső civil szféra mindmáig az emlékmű 19. századi fogalmából indul ki. Figyelmen kívül hagyja nemcsak a modern, de a társadalmi kérdésekre is érzékeny kortárs művészet eredményeit, valamint azt a tényt, hogy a városi tér használata Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben alapvetően megváltozott. A városi lakosság szabadtéri rendezvényeket, fesztiválokat, parádékat látogat, tüntetéseken vesz részt. Jelentősen megnőtt a sétálóutcák száma és pezsgő élet zajlik a kávéházak teraszain is. Mindeközben a képzőművészet – ahelyett, hogy érdekes szempontokkal bővítené a városi köz-, és élő párbeszédet kezdeményezne a járókelőkkel – többnyire alárendelt vagy alkalmi szerepet tölt be.

Ezért szeretnénk mai tárgykörök, fogalmak, hívószavak segítségével haladó szellemű és eredeti alkotások létrejöttét ösztönözni. Szemben a hagyományos emlékművek örökre szóló üzenetével, aktuális és közérthető művek létrehozását állítjuk a középpontba, melyek amellett, hogy fórumot teremtenek a nyilvános párbeszédnek, szórakoztatóak és tanulságosak is. E művek nem az utókor, hanem a jelen számára készülnek, a jelenre reflektálnak. Talapzatukról lekerülve kezdeményezően szólítják meg a járókelőket, közvetlenül illeszkednek környezetükbe, egyszóval résztvesznek a város életében.

A köztéri szobrászat jelenlegi helyzete:
1. A köztér definíciója és az ott elhelyezett műalkotások funkciója, illetve megjelenése a politikai rendszerváltás után sem újult meg.
2. A köztéri szobrászat jellege konzervatív, a civil szféra megbízásából készítetett szobrok, emlékművek stb. is csak elszigetelve léteznek a köztérben.
3. A lakosság és a köztéri kortárs művészeti alkotások között nem alakul ki aktív párbeszéd.
4. Kevés a köztéri megrendelés, a mégis megvalósuló művek az aktuális társadalmi közbeszéd szempontjából viszonylag kis érdeklődésre tesznek szert.

Budapesti Őszi Fesztivál és az ARC; közös kezdeményezésének célkitűzései:
1. Aktuális, figyelemfelhívó, a közönséget megszólító köztéri művekkel gazdagítani Budapest 12 központi terét. Az évente megrendezett fesztivál infrastruktúrájának segítségével elindítani és életben tartani egy tartalmilag kötetlen ugyanakkor széles közönséget megszólító nyilvános vitát a köztér lehetséges funkcióiról és arculatáról.
2. Nap mint nap megújuló örömforrást nyújtani mind az itt élők, mind az ide látogatók számára. Megállásra, elmélkedésre késztetni a város rohanó emberét.
3. Egy további fórumot teremteni kortárs alkotók számára, lehetőséget nyújtani nagy léptékű művek, projektek létrehozására.
4. Újragondolni, bővíteni és a közönség egy széles rétegével megismertetni a köztéri művészet lehetőségeit.

A pályázat kiírói: Budapesti Fesztiválközpont Kht. és az Arc Művészeti és Szolgáltató Kft.

A díjnyertes pályaművek tervezett kiállítási helye:
Bem rakpart (Batthyányi tér)
Blaha Lujza tér
Deák tér
Ferenciek tere
Gellért tér
Kálvin tér
Kálvin téri aluljáró
Móricz Zsigmond körtér
Moszkva tér
Oktogon
Nyugati tér
Szabadság tér

A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy a Zsűri döntése és a rendelkezésre álló keretek alapján a pályázatot csak a helyszínek egy részén rendezzék meg, illetve, hogy a pályázatokat a beadottól eltérően egy más helyszínre javasolják.

Pályázati feltételek:
Pályázni szakmai képzettségétől függetlenül a szerzői jogok értelmében saját tervvel bárkinek lehet. A szobrok felállításának helyét a pályázatban meg kell határozni, de egy pályázó akár több helyszínre benyújthat pályázatot. Az anyagok elbírálásakor a tervek köztéri jelentősége, illetve kivitelezhetősége (az érvényes közterületi szabályzatok figyelembevételével) játszik döntő szerepet. A közterület foglalás lebonyolítását, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket a Budapesti Őszi Fesztivál magára vállalja.

A pályaművek méreteinek tervezésénél a megvalósíthatóságra kell törekedni. Talapzatot csak abban az esetben szükséges tervezni, amennyiben a szobor elhelyezésénél elengedhetetlen. Az installációkhoz hagyományos illetve időkapcsolós világítást lehet tervezni.

A beérkezett pályázatokból helyszínenként 1-1, tehát maximum 12 pályázati terv kerül megvalósításra. A projektek támogatási kerete helyszínenként max. bruttó 400.000.- Ft (az összköltségvetés több is lehet). Ez az összeg nem foglalja magában a pályázó honoráriumát, mely bruttó 80.000.- Ft. A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy a beadott pályamű nem a pályázó által megjelölt helyszínen kerüljön megvalósításra.

Az alkotások a Budapesti Őszi Fesztivál kezdetétől számítva 6 héten keresztül, tehát 2005. október 14. – november 25-e között lesznek láthatók. Az építésre és bontásra 1-1 hét áll rendelkezésre, melynek minden személy és tárgyi költségét a leadott költségvetésnek tartalmaznia kell.

A pályázat kiírói ezúton hívják fel az érdeklődők figyelmét, hogy a pályázat kiírására kizárólag a tavalyi és idei nagy érdeklődés és a jelentős pozitív visszhang miatt vállalkoztak. A kiíró szervezetek a pályázat lebonyolításához szükséges költségvetésnek csak egy részével rendelkeznek, a teljes költségvetés kialakulása csak a szponzorációs és támogatási illetve engedélyezési tárgyalások befejezésével várható, mely a nyertesekkel való szerződéskötés és a nyertes munkák végleges költségvetése elfogadásának feltétele is. A pályázók figyelembe veszik azt is, hogy a támogatási és engedélyezési tárgyalások lezárulásának a nyertes pályázati anyagok konkrét ismerete szükséges. Ennek értelmében a pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázatot akár az eredmények kihirdetése után is rendelkezésre álló keretek alapján leszűkítsék, illetve megrendezésétől kötelezettségek vállalása nélkül elálljanak.

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:
1. Koncepció (max. 2 gépelt oldal), amely a tervezett munkára és annak köztéri jelentőségére, hatására reflektál.
2. Vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, makett, fotó stb.), amely világosan láttatja a tervezett munka elhelyezésének módját, a környezethez való kapcsolódását, léptékét. Makett nem kötelező, de természetesen az elbírálás szempontjából a minél teljesebb prezentáció hasznos! (A zsűrizési folyamat, illetve a pályatervek későbbi bemutatásának megkönnyítése érdekében a beadott terveknek, mind méretüket, mind anyagukat tekintve egyszerűen szállíthatónak és tárolhatónak kell lenniük.) A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket és azok kiegészítő anyagait a zsűri döntése után számított egy hónapig tárolja, ezek után a beadott anyagokért semminemű felelősséget nem vállal.
3. Költségvetés, magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének és karbantartásának, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit. A pályázó által összeállított költségvetésben, a szobor elkészítéséhez kapcsolódó összes becsült költséget (anyagköltség, terembérlet, egyedi szerszám előállítási illetve szerszámbérleti költség) kérjük feltüntetni. A pályázónak minden a kivitelezés során felmerülő költséget számlával kell tudnia igazolni és ezeket kérésre a kiírónak bemutatni.
4. A pályázó rövid életrajza, pontos címe és elérhetősége.

Leadási határidő: 2005. május 30, amely a postára adás határideje. 2005. június 6-ig személyesen még le lehet adni a pályázatokat, a Budapesti Fesztiválközpont Kht. irodájában, 1053 Budapest, Egyetem tér 5.

Leadási cím:
A pályázati anyagokat lezárt borítékban, a PONT:ITT:MOST jelszó feltüntetésével az alábbi címre kell elküldeni:

Budapesti Fesztiválközpont KHT.
1053 Budapest
Egyetem tér 5.

Zsűri:
A pályázatokat tartalmilag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából zsűri bírálja el, melynek tagjai:

Bakos Gábor (képzőművész, az ARC ügyvezető igazgatója), Boros Géza (művészettörténész), Kovalik Balázs (rendező, a Budapesti Őszi Fesztivál művészeti vezetője), Körösényi Tamás (képzőművész, egyetemi docens) Várnagy Tibor (képzőművész, a Liget Galéria vezetője) és Zólyom Franciska (művészettörténész, kurátor).

A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs! Annak érdekében azonban, hogy a pályázati folyamat mindenki számára áttekinthető legyen, a zsűri döntését követően az összes beadott pályázati anyag olvasható lesz az interneten, a pályázat honlapján a www.pontittmost.hu címen

A rendezvény fővédnöke: Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere.

Elérhetőség, fórum:
A pályázattal kapcsolatos bárminemű kérdést, a e-mail címen lehet feltenni! Az ide beérkező kérdések névtelenitett és szerkesztett formában a szervezők válaszaival együtt szintén a pályázat honlapján a www.pontittmost.hu címen lesznek olvashatók.

Szerzői és felhasználói jogok:
1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
2. A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművekről készült reprodukciók nyomtatott, illetve elektronikus felhasználására a pályázó nevének feltűntetése mellett.
3. A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaművet, a kiállítástól számított egy évig az eseményhez kapcsolódó kiállításokhoz, egyéb célra felhasználhatja.