A realista fordulat körvonalai

könyvbemutató és beszélgetés

Spekulatív realizmus, objektum orientált ontológia és újrealizmus a kortárs filozófiában

Helyszín: ISBN könyv+galéria
Időpont: 2020. február 6. (csütörtök), 18.00

A valóság visszatérése. Spekulatív realizmusok és újrealizmusok a kortárs filozófiában c. könyv szerzőivel, – Horváth Márk, Losoncz Márk és Lovász Ádám filozófusokkal- beszélget Nemes Z. Márió esztétika, kritikus és Szemes Botond irodalmár.

A valóság visszatérése című könyv magyar nyelven elsőként nyújt részletes, diszciplináris betekintést korunk egyik legérdekfeszítőbb és legnagyobb hatású filozófiai áramlatába, a kortárs realizmusba. A kötetben külön fejezetek foglalkoznak a spekulatív realizmus és újrealizmus, újmaterializmus fogalmaival és jeles szerzőivel. A kötetben részletesen tárgyalásra kerülnek a következő filozófusok: Graham Harman, Timothy Morton, Quentin Meillassoux, Ray Brassier, Iain Hamilton Grant, Mauel DeLanda, Markus Gabriel, Jocelyn Benoist és Maurizio Ferraris.

A beszélgetés során a spekulatív realizmusok és a posztantropocentrikus vagy nonhumán fordulat kapcsolata mellett, a poszthumanizmus, az antropocén és a kortárs művészetelmélet problematikái is felmerülnek. Mindezen szerzőkben közös az a gondolat, hogy a világ több mint a számunkra való hozzáférhetőség. Egy új, környezettudatos szemlélet kialakításához is érdemben hozzájárulhat a filozófiatudományok realista fordulata. Sem a nyelv, sem az ember, sem a tudat nem tekinthető a világ közepének. A létezők sokfélesége: ez minden, ami van.