HyMex 2021

Hybrid Museum Experience Symposium

2021. 05. 06-07
Ludwig Múzeum Budapest

http://hymex2021.ludwigmuseum.hu/

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum (Budapest) 2021. május 6–7-i dátummal rendezi meg a HyMEx // Hybrid Museum Experience Szimpóziumot: a tanácskozás célja, hogy összehozza a digitális és kísérleti muzeológia, a műtárgyvédelem, a kurátori gyakorlat és a művészetközvetítés, illetve a legkülönfélébb tudományos szakterületek vezető kutatóit és szakembereit, hogy eszmét cseréljenek a hibrid múzeumi élmények területén tapasztalható kihívásokkal és legújabb fejleményekkel, újításokkal kapcsolatban, különös tekintettel a kortárs művészetre.

Az egyelőre ugyancsak hibrid eseményként megszervezett kétnapos szimpózium egy nemzetközi, együttműködésen és gyakorlati kutatáson alapuló nagyszabású projekt, a Beyond Matter keretében jön létre, amely a kulturális örökséget és a kortárs művészetet a virtuális valóság határmezsgyéjén vizsgálja, és a virtuális létállapotra reflektálva különös hangsúlyt fektet annak térbeli aspektusaira a művészettel kapcsolatos produkciós, kurátori és közvetítő tevékenységek tekintetében, a legkülönfélébb események és formátumok keretében, amelyek egyike a HyMEx Szimpózium. A Beyond Matter 2019 és 2023 között zajlik; kezdeményezője és projektvezetője a ZKM | Karlsruhe, emellett hat további partner vesz részt benne (Centre Pompidou Paris,Tallinna Kunstihoone, Aalto University, Tirana Art Lab, Weiss AG, Ludwig Múzeum).

A Szimpózium programjában a jelen pályázat útján kiválasztott előadókon kívül számos meghívott nemzetközi előadó vesz részt. A HyMEx célja, hogy minél tágabb teret adjon a gondolatébresztő elképzeléseknek egy immár a legtöbb művészeti múzeum mindennapjaiban megkerülhetetlen témakörben.

HyMEx – A koncepció

A meghatározott földrajzi helyen található múzeumok a kialakulásuk óta telephellyel rendelkező intézmények. Fizikai és elméleti helyszínt biztosítanak a gyülekezésre, felületet az emberek közti találkozásra eszmecsere és tudástermelés céljából.

A múzeumok a társadalmi változás indikátorai, de hozzá is járulnak ahhoz. Mégis, a 21. század első negyedében elmosódni látszanak a múzeumok kézzelfogható határai: Hol kezdődik a múzeum, mióta a fizikai határvonalai elvesztették mindenható jelentőségüket, miután a múzeumi élmény nem a bejáratnál kezdődik, és nem is ér ott véget?

A múzeumok egyre inkább a digitális felületek irányába terjeszkednek, és a közönség földrajzi helyétől független kiegészítő tartalmakat gyártanak. A digitális világ egyre jobban uralja a múzeumok valóságát, de még inkább a közönségét. A fizikai sík egybefonódik a virtuálissal, elmosódnak azoknak a dimenzióknak a határai, amelyek életre hívták a múzeum intézményét, mint például az idő linearitása. Ilyen körülmények között a múzeum hibrid entitássá alakul át, amely egyszerre foglal el földrajzi helyet és foglal magában különféle digitális felületeket, az immerzív tudástermelés, a tudásátadás, a részvétel és az eszmecsere számtalan válfaját.

Így is körülírható a hibrid múzeumi élmény, ám a múzeumok által a társadalmak széles spektrumában betöltött különféle szerepek, illetve a múzeumi térnek olyan szempontú megközelítése, amelyben a virtuális jelentése túlmutat a számítógép által generált technológián, egy másfajta megközelítést vetítenek előre, amelyben a kérdés kevésbé a hibrid élmény technológiai oldalát célozza, mint inkább a részvétel lehetőségeit.

A szimpózium a hibrid múzeumi élmény különféle értelmezési lehetőségeit keresi a kortárs művészeti szcénán belül, a térhasználati és társadalmi szempontok figyelembevételével, hogy feltérképezhetővé váljanak a múzeumi tér deterritorializációjának lehetőségei, illetve, hogy jobban megértsük az olyan részvételi megoldások kidolgozásának módjait, amelyeken keresztül a múzeum aktív közvetítő szerepet tölthet be a közönség irányában. Ezen felül, hogyan ragadhatók meg a múzeumi élmények ökoszisztémái, illetve nyerhető betekintés az immerzív technológiákban a személyes vizuális élményen felül rejlő lehetőségekbe. Ami a keretek átlépését illeti: Elősegítheti-e a hibrid múzeumi élmény, hogy társadalmi kontextusban a kortárs művészet felelősebb, a kultúraközvetítésen túlmutató funkciókkal is felruházódjon?

A HyMEx olyan pluridiszciplináris nézőpontokat keres, amelyek továbbra is relevánsak, és hiteles hivatkozási pontként szolgálnak a művész, a műtárgy, a kiállítás, a látogató, illetve a muzeológus szempontjából.

Témakörök

Tudástermelés virtuális körülmények között
A múzeumi élmények ökonómiája
A válságok és a hibrid múzeum
Részvételi gyakorlatok
A „deterritorializáció” és a hibrid múzeum
A hibrid módszertan körüli kognitív folyamatok
Az eltűnő interfész