Könyv a tükörben / Mekkora kép!

Könyvbemutató

2021. november 15. 17 óra
Fuga (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.)

A FUGA Budapesti Építészeti Központ, a Balassi Kiadó és a Typotex Kiadó sok szeretettel meghívják a Könyv a tükörben, avagy a megevett tengerészek és a Mekkora kép! című kötetek bemutatójára.

A könyveket Orosz István grafikusművész, író és Török András művelődéstörténész, író mutatja be.
A beszélgetést Soóky Andrea, a Balassi Kiadó vezetője moderálja.

Könyv a tükörben, avagy a megevett tengerészek

Orosz István könyvének műfaja nehezen meghatározható. Kultúrtörténeti oknyomozás, amelyben a belga festő, René Magritte az angol arisztokratáról – költőről és mecénásról –, Edward Jamesről festett titokzatos, arc nélküli portréját elemzi, s azt próbálja megfejteni, miért hever a kép nagy tükre alatti kandallópárkányon egy könyv, Edgar Allan Poe regénye. Művészettörténeti értekezés is: képet kaphatunk benne az európai szürrealizmusról, leginkább a két vetélytárs, Magritte és Dalí harmincas években készült művei révén. Irodalomtörténeti szálakat is bogozgat: Poe műveit, illetve a korabeli doppelgänger-jelenségeket elemzi. Útirajz is: szerzője a közép-mexikói Sierra Madre hegyei közé követte a Magritte-kép modelljét, Edward Jamest. S ha mégis meg kellene határozni e sok-sok képpel és képelemzéssel kiegészített, olvasmányos, olykor némi szarkazmust, sőt öniróniát sem nélkülöző különös könyv műfaját, akkor talán a kézirat egyik első olvasójának definícióját javasolnánk: Orosz István „interdiszciplináris asszociatív esszét írt”

Mekkora kép!

Ebben a könyvben a perspektívával, a perspektíva vadhajtásaival, az anamorfózisokkal és a képzőművészet rokon területeivel kapcsolatos esszéket gyűjtöttem össze. Jó ideje gyűltek már, hisz rajzolóként is ilyesmivel foglalkozom, ilyen körökben mozgok, s néhány szeletéhez tán konyítok is, de persze az ábrázoló művészetek mellett fölsejlik a szélesebb környülállás, amelyben a tudomány, a technika, a vallás konstellációja is benne foglaltatik. Akár a kultúráról is papolhatnék, arról, ami az egyedeket személyiséggé formálja, vagyis ami a nézőpontoktól megosztott, klasszikus perspektívaleckéken iskolázott különbözőségünket mégiscsak közelebb hozza. A különbözőség vonzalmakat és ellenszenveket indukál, ezekből a vonzásokból és taszításokból születő mágneses erőtér működteti a világot.

Orosz István