Mikropark

Közös ültetés és avató esemény

2023. szeptember 21., 14.00 – 19.00
Práter 63 (1083 Budapest, Práter u. 63.) előtt, a Molnár Ferenc tér felőli parkolósávban

Megnyílik a Lehetőségek tere előtti Mikropark, amely a 2022-es Józsefvárosi részvételi költségvetés keretéből, a Rév8 és a Lehetőségek tere közreműködésével valósul meg.

Program:
14.00-18.00
Közös ültetés
18.00-19.00
Mikropark avatás
Zene: Hevesi Nándor és Vereb Szabolcs

Idén áprilisban a Rév8 és a Lehetőségek tere együttműködésével megkezdtük egy új, mindenki által használható, mini “zöldített” köztér, ún. mikropark kialakítását. A 2022-es Józsefvárosi részvételi költségvetés keretében a lakók többek között öt mikropark megvalósítását szavazták meg, melyek közül egy a Lehetőségek tere közösségi tere, a Práter 63 előtt, a Molnár Ferenc tér felőli parkolósávban valósul meg. A Mikropark kinézetének, elrendezésének tervezése csakúgy, mint az ide kerülő növények kiválasztása közösségi-részvételi workshopok keretében zajlott. Ebben a szellemiségben a megnyitó eseményen közös ültetésre hívjuk a résztvevőket, mely után felavatjuk a Mikroparkot.

Mi a mikropark?
A mikropark (parklet) a járdarész kiterjesztésével megvalósított, növényesített-zöldített kis “sziget”, ahol a lakók és az arra járók megállhatnak egy kis időre pihenni vagy társalogni. Általában parkolóhelyeken épülnek meg, ülőalkalmatosságokkal ellátva, illetve megjelennek más funkciók is, mint például a biciklitároló. A mikroparkok minden esetben köztérként funkcionálnak.

Hogyan jutottunk el idáig? Miként nézett ki a folyamat?

A Mikropark közösségi kialakítására felhívást tettünk közzé, amelyben négy, különböző fókuszú workshopon való részvételre invitáltuk az érdeklődőket. A workshopokat megelőzően a Mikropark leendő helyére “akciószerűen” kitelepültünk, hogy felmérjük a tér adottságait, tapasztalatokat szerezzünk annak használatáról és kikérjük az arra járók, a szomszédság véleményét a tervezett, új funkcionális építményről.

A workshopokon a tervezés és közös alkotás mellett egyaránt előtérbe került a tudáscsere, az urbanisztikai, történeti és botanikai ismeretek megosztása is. Az első két alkalommal a Rév8 csapata és Lőrincz Áron formatervező vezetésével a mikroparkok történetébe, meglévő projektekbe és a tervező által fejlesztett, beton és változtatható anyagú panel elemekből álló moduláris rendszerbe nyertünk betekintést. A közös tervezés során a résztvevők ezek kicsinyített másából építették meg a Mikropark modelljét, mely a megvalósuló park alapjául szolgált.

A Mikropark “vegetációja”, közösségi növény-installációja a Lehetőségek tere csapat két tagja, Árva Judit művészettörténész és Gosztola Kitti képzőművész művészeti koncepciója mentén ölt formát. A Mikroparkba a Práter 63 első, állandó művészeti installációja, a Colonia Herbaria koncepcióját és módszerét adaptálták; a kültéren megvalósuló, immár a városi térben saját jogon létező növényekre fókuszáló átdolgozás a Colonia Herbaria Ferus. Köz(tes) terek – növényi szubjektumok elnevezést kapta.

Mi a Colonia Herbaria Ferus. Köz(tes) terek – növényi szubjektumok?
A (városi) parkok és kertek szervezett-szerkesztett, változó szabály- és trendkövető kialakításának története több évszázados múltra tekint vissza. Ebben a keretrendszerben a növények szimbólumértéke, a kiválasztás és ültetés egyaránt tanúbizonyságot tesz az adott kor felfogásáról, az emberi beavatkozás gyakorlásának mértékéről és annak természetéről. Gondoljunk csak a francia kertek (17. század) geometrikus, minden részletében gondosan megszerkesztett struktúrájára, vagy az ún. angolkertek (18-19. század) a “vad, burjánzó természetet” imitáló, mesterségesen létrehozott romantikus kialakítására, a természet regulázása és alárendelése egyaránt meghatározó. A növények tekintetében általában – kül- és beltéren egyaránt – az esztétikai és hasznossági szempontok érvényesülnek, melyek kritikai megközelítése és újraértelmezése elengedhetetlen volt számunkra. A Mikroparkot egyfajta esettanulmányként kezelve olyan növények beültetését és “átmentését” tűztük ki célul, amelyek marginalizált helyzetbe kerültek, kitaszítottá váltak; név szerint a gyomnövényeket.

A gyom vagy gaz megnevezés nem rendszertani kategória; azokat a növényeket nevezzük gyomoknak, amelyek az emberi akarattal ellentétesen, nem ott és akkor nőnek, ahol és amikor azok kívánatosak. A gyomok fokmérője tehát az emberi szándék, minden, ami azzal nincs összhangban, károsnak és kiírtandónak bélyegzett. A gyom megnevezés helyhez is kötött: ami a városi térben vagy kertekben gaznak számít, azokon kívül, így például a réteken, mezőkön igényelt és vágyott növényzet. A kontroll az elnevezések terén is megjelenik, hiszen a nem nemesített növények nevei gyakran a “vad” előtaggal rendelkeznek; ezért is adaptáltuk projektünk címébe a “ferus” (vad, barbár, civilizálatlan, műveletlen) latin kifejezést.

Az eredeti koncepcióban is hangsúlyos közösségiség és szubjektivitás e projektben is érvényesül. A résztvevőkkel közösen jártuk be a Práter 63 környékét, feltérképezve a spontánul növő növényzetet, mely után minden közreműködőt elmélyülésre, egy vagy több választott növénnyel való azonosulásra kértünk. A cél egy “növényi identitás” kialakítása volt, mely nézőpontból a résztvevők hangot adtak igényeiknek, vágyaiknak, vagy éppen az őket ért előítéleteknek. A Mikropark ezekből a növényekből álló, folytonos változásban lévő közösségnek ad otthont, amelynél a ciklikusság, a születés és az elmúlás a növények sajátosságaiból eredő karakter. A közreműködők válaszaiból idézett sorok – amelyeket a növényekkel együtt a megnyitó eseményen, közösen helyezünk el – az “itt és most”-ot rögzítik; a vegetáció – “saját jogon való létezését” tiszteletben tartva – önmagát formálja majd.

Közreműködők:
Mikropark design: Lőrincz Áron formatervező
Kivitelezés: Tóth Ádám formatervező, Bene Márton fémmunka, Modern Beton
Projekt menedzsment: Tóbiás Lonci projekt asszisztens és Győrfi Dániel építész, Rév8
Szakmai tanácsadás: Nagy Adrienn tájépítész
Colonia Herbaria Ferus. Köz(tes) terek – növényi szubjektumok, a Mikropark közösségi növény-installációjának művészeti koncepciója: Árva Judit művészettörténész és Gosztola Kitti képzőművész, Lehetőségek tere
Projektfelelős Lehetőségek tere: Hegyi Dóra művészettörténész, kurátor
Fotó: Puszt Zsófia, Lehetőségek tere
Workshop résztvevők: Árva Judit, Barna Dávid, Faragó Petra, Gosztola Kitti, Győrfi Dániel, Hegyi Dóra, Horváth Anna, Mező Ágnes, Máriás Leonárd, Mohácsi Hanna, Nagy Adrienn, Percze Blanka, Pócsik Andrea, Puszt Zsófia, Sarlós Ágnes, Süttő Fruzsina, Szabó Dóri, Tóbiás Lonci, Veres Gábor