Overflow

Jindřiška Jabůrková kiállítása

2022. február 9. – 28.
Pince (Budapest XII. Hajnóczy J. u. 5.)

Megnyitó: 2022. 02. 08. 18.00

Anyag túlcsordul egyik formából a másikba, energiát ad át, emlékeket, emlékeket rögzít. Saját identitásuk, tudatuk és mozgásuk. Talált, újonnan létrehozott, elutasított anyagok élik saját életüket, morfogenezis, növekedés és pusztulás egy végtelen körforgásban.

Az Overflow című installáció nem annyira a mi és a minket körülvevő anyag viszonyával foglalkozik, mint inkább a nélkülünk létező anyag kapcsolatával. Andrej Tarkovszkij Stalker című filmje, valamint Arkadij és Boris Strugacky Árokparti piknik című könyve ihletforrást jelentenek ebben a történetben. Főleg a bolygón kialakult, részben sci-fi helyzettel kapcsolatos gondolatra vonatkozik, miután itt hagyták a földönkívüli civilizáció nyomait. A látogatási hely tiltott zónái nagyon veszélyesnek tűnnek egy olyan személy számára, aki nem szokott ezen a területen mozogni. A természet itt alkotja meg szabályait és fizikai törvényeit.

Az installációs környezet olyan helyzetbe hozza a nézőt, amelyben kissé elkülönül a tárgyaktól. Nem tudja pontosan, mi folyik itt, nem érti a felfelé áramló fémfolyadékot vagy a felszívódó, bugyogó iszapot. Idegen neki ez a világ. Csak követni tudja az anyag áramlását.

Az installáció a szubsztancia gondolatával játszik, amely elszakad azoktól a fizikai törvényektől, amelyeket az ember tulajdonított neki. Az anyag szabad, élénk és intelligens, és ez dönti el, hogy mik lesznek a szabályok. Ha valaki úgy dönt, hogy belép ebbe a zónába, és érzékeny, megtanulhatja, hogy harmóniában legyen ezzel az üggyel, és talán még kommunikáljon is vele, vagy kihasználja a benne rejlő lehetőségeket. Ez a bizonyos környezeti érzékenység inspirációt jelenthet számunkra a mindennapi életben minket körülvevő anyaggal kapcsolatban, a saját erejére és önellátására való figyelmeztetés nélkül is.