Spektrum

Lantos Ferenc kiállítása

Lantos Ferenc: Janus Pannonius emlékére (olaj, farost, 90 x 120 cm) 1970

2022 július 10. – augusztus 27.
Zsdrál Art Galéria (Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 5-8.)

Megnyitó: 2022 július 9. (szombat) 18.00
A kiállítást megnyitja: Dr. Mészáros Flóra művészettörténész

Finisszázs: 2022. augusztus 27.-én szombaton 18 órakor Apagyi Mária zongoraművész, Lantos Ferenc felesesége ad koncertet, Lantos Hangzások című képsorozatához kapcsolódó zenei analógiakat bemutatva.

Lantos Ferenc (1929-2014) a látás és a vizualitás viszonyát tudományos szemszögből analizálta és ennek mentén fejlesztett ki egy sajátos nonfiguratív rendszert. Lantos mesterén, Martyn Ferencen keresztül fiatalon, közvetve ismerte meg a francia absztrakt kultúrát és fokozatosan alakított ki egy természetelvű, de nem organikus absztrakt alapú formavilágot, amely az 1970-es és 1980-as évek nemzetközi geometrikus absztrakt alkotásaival vethető össze.

Lantost nemcsak a fentebb említett sajátos nonfiguratív látásmódja teszi egyedülállóvá a hazai viszonylatban, hanem az is, hogy a szocializmus teremtette elszigeteltség és hiányzó külföldi tapasztalatai ellenére művészete párhuzamosan haladt a nemzetközi gyakorlattal.

Lantos ugyanakkor a szigorú geometrikus formák ellenére nem sorolható be a tradicionális értelemben vett geometrikus-konkrét művészetbe, hiszen soha nem zárta ki a természeti alapot, nemcsak, mint kiindulópontot, de mint formai elemet sem (példa erre a tulipán motívum használata). Alkotásaiban a természetben fellelhető formakincset geometrizálja és az absztrakt rendszerek egymáshoz való viszonyát kutatta. Munkásságának egyik fókusza a kör, mint forma megragadása, ezzel is rávilágítva a természetben található absztrakt formák végtelen tárházára.

Lantos interdiszciplináris látásmódja nemcsak a biológia s a művészet relációjának újszerű felfedezésében érhető tetten, hanem más művészeti ágakkal való szoros kapcsolódásban is. Gondolkodásmódja alkotásain túl publikációiban és oktatási tevékenységében is visszaköszön. Jól példázza ezt az, hogy feleségével Apagyi Máriával a zene és a képzőművészet kölcsönhatásán alapuló edukációs módszert dolgoztak ki, amelyre az általuk alapított a Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola épül. Lantos metódusa egyszerre hatotta át a Pécsi Műhely korai geometrizáló világát, a művészeti szabadiskola működését, sőt az első magyar murális festészettel kísérletezők körét is.

A Zsdrál Art Spektrum című tárlata Lantos Ferenc szín-és formacentrikus művészetébe nyújt betekintést és összes alkotói korszakának izgalmas példáit tárja elénk.

Mészáros Flóra