Amadeus Művészeti Alapítvány: Pályakezdő Program

határidődeadline: 2011. május 1.

Amadeus Alkotóház (AmA-Ház) országos pályázati felhívása

1. A pályázat:

Az Amadeus Művészeti Alapítvány Pályakezdő Programjának keretében pályázatot hirdet, az Alkotóházában (Ama-Ház) lévő 8 darab műtermi helyének betöltésére.

A pályázaton nyertes művészeknek (4 festő-, és 4 szobrászművész) alapítványunk 3 éves időtartamra térítésmentes műteremhasználatot biztosít. A támogatási időszakban korszerű műtárgyraktár, Internet és 500 kötetes művészeti könyvtár segíti az AmA-Ház összesen 11 művész szabad alkotói munkáját.

A nyertes művészeknek kötésségük betartani a rájuk vonatkozó Házirend és a Támogatási Szerződés szabályait.

2. Részvételi feltételek:

A műteremre pályázhat minden akkreditált szakirányú felsőoktatási intézményben, az idei évben diplomázó (2011) illetve az elmúlt öt évben végzett magyar művész festmény és szobrász műfajban.

3. A pályázat tartalmi és formai kritériumai:

Pályázni kizárólag elektronikus úton lehet, az Alapítvány honlapján [http://www.amadeusalapitvany.hu/palyazatok.html] keresztül, a regisztrációt követően, a Házirend és a Támogatási szerződés elfogadásával, valamint a pályázó portfoliójának feltöltésével.
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy a határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat a zsűri nem bírálja el.

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
• a pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz
• a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata, kivéve az idei évben diplomázóknak
• az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfolió) elektronikus formában

4. Határidők:

Pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 1. 24.00.

Eredményhirdetés időpontja: 2011. május 6. : 18. 30, Barcsay terem
A nyertesek listája 2011. május 6.-tól tekinthető meg az alapítvány honlapján.
Ezzel egy időben minden pályázó értesítést kap a portfolióban megadott e-mail címen!

Szerződéskötés, a támogatás időpontja: Az eredmény kihirdetése után 15 napon belül.

A beköltözés napja: 2011. július 16.-tól

5. Értékelés és odaítélés:

A pályázatokat az Alapítvány háromfős kuratóriuma bírálja el, a munkájukat meghívott külső tanácsadók segítik:

– Szurcsik József, képzőművész, egyetemi adjunktus MKE
– Karmó Zoltán, szobrász, egyetemi docens és tanszékvezető MKE
– Szabó Ádám, szobrász, egyetem adjunktus MKE
– dr. Gereben Katalin, művészettörténész, az Equlor Fine Art ügyvezetője
– Einspach Gábor, az Art Magazin kiadója
– Makláry Kálmán, galériatulajdonos

6. További információk:

http://www.amadeusalapitvany.hu/alkotohaz.html

www.amadeusalapitvany.hu

illetve az alábbi telefonszámon:
Varga Zsuzsanna: 06 30/ 25-180-25