Pécsi József fotográfusi ösztöndíj

határidődeadline: 2014. február 26.

A Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj – melyet kizárólag művészi-szakmai szempontokhoz kötnek – egy éven át ösztöndíjasonként havi bruttó 100.000 forinttal járul hozzá a művészek pályakezdéséhez, szakmai fejlődéséhez, előmeneteléhez. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat útján elnyerhető ösztöndíja 35 év alatti fotóművészek számára. Az ösztöndíjban évente maximum 10 fő részesülhet.

A 2014-es ösztöndíjra minden olyan, 1979. január 01. után született fiatal, alkotó fotográfus pályázhat, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni. Korábbi (1977. január 01. után született) ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a három intervallumot.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, államilag finanszírozott másoddiplomás stúdiumát végző hallgató, továbbá aki 2014-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, NKA alkotói támogatása, stb.) részesül.

A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Odaítéléséről a miniszter által kinevezett szakmai kuratórium dönt.

További anyagok:
Pályázati felhívás 2014:
http://www.alkotomuveszet.hu/docs/osztondijak/Pecsi_osztondij_palyazati_felhivas_2014.pdf
Pályázati dokumentumok:
http://www.alkotomuveszet.hu/docs/osztondijak/Pecsi_adatlap_nyilatkozat.pdf