Elhallgatott Holocaust

Körkérdés, egyenes válaszok

Elhallgatott Holocaust
Körkérdés, egyenes válaszok

A Műcsarnok kiállítást rendezett Elhallgatott Holocaust címmel, amelynek középpontjában a vallási, politikai vagy ideológiai okok miatt üldözöttek ellen elkövetett népirtás témája áll. Úgy gondoltuk, hogy a kiállítással kapcsolatos reflexiók tágabb teret igényelnek, mint ami egy-két kritika közlése által megteremthető. KissPál Szabolcs javaslatára ezért e-mailben küldött körkérdéssel fordultunk a szcéna teoretikus orientációjú képviselőihez.

E kezdeményezéssel egy olyan beszédhelyzet létrehozása volt a célunk, amelyben a téma kritikai megközelítésének módozatai kirajzolódhatnak, fogalmai kikristályosodhatnak. Minthogy Magyarországon a holokauszt történelmi és társadalmi feldolgozottsága nagyon hiányos, a kritikai módszerek, fogalmak és irányok is strukturálatlanok, még nem létezik az a társadalmi diskurzus, amelynek talajába a művészetelméleti vizsgálódások beágyazódhatnának. Ez a tény nem csak a viszonyulások és hozzászólások természetét határozza meg, hanem a kérdésfeltevés mikéntjét is.

Egy múlt századi filozófus szerint, ha egy kérdést fel lehet tenni, arra válaszolni is lehet, ám ugyancsak őszerinte tökéletlen nyelven csak tévedni lehet. Bízva abban, hogy egy kellőképpen árnyalt kritikai háló segíthet bennünket a téves kérdések és válaszok azonosításában, közreadjuk a beérkezett reakciókat. Ezúton szeretnénk megköszönni a válaszadók erőfeszítését és azt reméljük, hogy a felkérések alapján, illetve spontán módon további hozzászólások fogalmazódnak meg.

Beöthy Balázs, Erőss Nikolett, KissPál Szabolcs

A kérdések

 

A válaszok:

András Edit, Andrási Gábor, Bán András, Beke László, Berecz Ágnes, Faludy Judit, Hajdu István, Hegyi Dóra, L. Molnár Mária, Mélyi József, Páldi Lívia, Peternák Miklós, Radnóti Sándor, Tarczali Andrea, Turai Hedvig

KissPál Szabolcs tanulmánya