Bevezető

img
 
Egy előadássorozat margójára

 

Iconic Turn – A világ új képe címmel rendezett szemináriumot Münchenben 2002 áprilisa és júliusa között a Hubert Burda Alapítvány. Neves művészettörténészek (Hans Belting, Horst Bredekamp, Friedrich Kittler), filozófusok (Peter Sloterdijk, Reinhard Brandt), valamint egy-egy esztéta (Bazon Brock) agykutató (Wolf Singer) és építész (Norman Foster) tartottak előadást, majd az azt követő napokon workshop keretében vitáztak az érdeklődőkkel. Az alábbiakban néhány előadás összefoglalóját olvashatják, amelyek az interneten megtekinthető videoanyagok ( http://www.netzspannung.org/) nyomán készültek. Az előadássorozathoz kapcsolódóan összeállításunkban további két interjú található: Peternák Miklóssal a képfogalom változásáról, Marosi Ernővel pedig a művészettörténet mint történeti képtudomány témájáról. A tematikus válogatást Hornyik Sándor fogalommagyarázata és egy Horst Bredekamppal 1997-ben készült interjú részlete egészíti ki.

Az ikonikus fordulat kifejezés a magyarban eddig kevéssé honosodott meg, ezért a tematikus anyagban legtöbbször a valamivel korábbról származó, először W. J. T. Mitchell által használt képi fordulat fogalmát használjuk.

Az összefoglalóban szereplő előadókról:

Prof Dr. Reinhard Brandt
filozófia professzor, Philipps-Universität Marburg
http://staff-www.uni.marburg.de/~brandt2/

Prof. Dr. Horst Bredekamp
művészettörténész, Humboldt-Universität Berlin
http://www2.rz.hu-berlin.de/arthistory/pub/semLs10.php?staffId=2

Prof. Dr. Bazon Brock
filozófus, politológus, a Bergische Universität – Gesamthochschule Wuppertal esztétika professzora
http:// www.bazonbrock.de/

Sir Norman Foster
építész, Foster and Partners – architects and designers, London
http:// www.fosterandpartners.com/

Prof. Dr. Wolf Singer
a Max Planck Agykutató Intézet, Frankfurt am Main igazgatója
http:// www.mpih- frankfurt.mpg.de/global/index.html

Prof. Dr. Peter Sloterdijk
a filozófia és esztétika professzora, Staatliche Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe
http://www.information-philosophie.de/philosophie/sloterdijk00.html