Materiális

Versade

– Hetek óta nehéz fenntartani az ellátás folyamatosságát Párizsban, éhínség kezd terjedni a város legszegényebb negyedeiben.

– Hajnalban egy csoport nő indul el Les Halles-ból a Városházára.

– Néhány Les Halles-i férfi is a csoportba férkőzik.

– Útközben más nők is csatlakoznak hozzájuk.

– Mikor megérkeznek a Városházára, a tömeg betöri a kaput és benyomul az irodákba.

– A csoport elrabolja a Városháza páncélszekrényeit és a fegyvertárban található fegyvereket.

– A tolongás hízlalja a tömeget.

– Egy csoport nő Faubourg Saint-Antoine-ból csatlakozik a Les Halles-i nőkhöz.

– Egy Saint-Antoine-i férfi áll a gyülekezet élére, és azt javasolja, hogy menjenek Versailles- ba, a királyhoz, meghallgatásra.

– A tömeg átvonul a Tuilleriák kertjén, a XV. Lajos (Concorde) tér irányában.

– A vezető megakadályozza a nőket az Arzenál kifosztásában.

– A Champs- Elysées- n több különítmény is csatlakozik a tömeghez.

– A csoportot hozzávetőleg 5- 6000 nő alkotja.

– Versailles felé, Auteuil- ben és Sévres- ben, pékségeket és kocsmákat fosztanak ki, hogy kenyérhez jussanak.

– Vezetőjüknek sikerül meggyőznie a szabadcsapatokat, engedjék le a fegyverüket, hogy a király testőrei ne érezzék fenyegetve magukat.

– Eközben a párizsi milíciák parancsnoka megérkezik a Városházához.

– A milicisták rákényszerítik parancsnokukat, hogy induljanak Versailles- ba, a nők megerősítésére.

– 15000 milicista indul útnak, és több ezer párizsi csatlakozik hozzájuk.

– Versailles- ban a királyt, aki éppen a vadászatból tér vissza, a Nemzetgyűlés figyelmezteti, hogy nők népes csapata közeledik a kastélyhoz.

– A király tanácsadója habozik, hogy megtámadják- e őket, mielőtt elérnék a kastélyt, avagy félelem nélkül várakozzanak.

– A király úgy ítéli meg, hogy nincs miért félnie a nőktől, és úgy dönt, hogy a királyi testőrséget és két népi gárdát felvonultat a Place d’Armes- ra, a kastéllyal szemközt.

– Leszáll az éj, mire a nők Versailles-ba érnek.

– A nők körbeveszik a Hotel des Menus-ben ülésező Nemzetgyűlést.

– A vezetőnek sikerül megakadályozni, hogy behatoljanak a nemzetgyűlésbe, és maga egy tizenöt nőből álló küldöttség élén bemegy.

– Felpanaszolják a párizsi élelmiszerellátás hiányát, és azzal vádolják a royalistákat, hogy éhínséget gerjesztenek.

– A Nemzetgyűlés elnöke néhány nő társaságában a kastélyba indul, hogy a királlyal szót váltsanak.

– A kinnrekedt nők tömege erőszakkal beront a Nemzetgyűlésbe.

– Odabent nagy zajongásba kezdenek.

– A Nemzetgyűlés elnöke és delegációja kedvező fogadtatásban részesülnek a királynál, aki szavát adja, hogy Párizs ellátása nem szenved zavarokat.

– A vezér és körülbelül negyven nő visszaindul Párizsba a király írásos ígéretével.

– A tömeg a Place des Armes-on áll, és meggyőzik a népi ezredeket, hogy álljanak át hozzájuk.

– Provokációkat követően a királyi testőrség és a népi ezredek összecsapnak.

– Számos áldozat mindkét oldalon.

– A Királyi Testőrség parancsnoka elrendeli, hogy a népi ezredek vonuljanak vissza.

– A nép katonái nem hátrálnak meg a testőrség előtt.

– A király, tanácsosa javaslata ellenére, nem hajlandó elmenekülni.

– Öt lovaskocsi próbál meg kijutni a kastélyból, de a tömeg feltartóztatja őket.

– A tömeg a Place d’Armes-on táborozik.

– Látván, hogy a királyt megdöbbentette az összecsapás, a Nemzetgyűlés elnökének sikerül meggyőznie, hogy ratifikáljon két olyan dokumentumot, amelyekkel szemben addig fenntartással élt: az Alkotmányt és az Emberi Jogok Nyilatkozatát.

– Az elnök megviszi a hírt a Nemzetgyűlésnek, amelyet a nők még mindig megszállva tartanak.

– Délelőtt 11-kor a párizsi milíciák – 25000 férfi – megérkeznek a Nemzetgyűlésbe.

– Parancsnokuk, hogy a tömeget lecsillapítsa és megakadályozza a fenségsértést, a királyi testőrséget a kastélyba, a népi milíciákat pedig azon kívülre vezényli.

– A tömeg és a népi milíciák ott ütnek tábort, ahol tudnak – köztereken, a Place d’Armes- on, templomokban, kávéházakban.

– Egyes csoportok már hajnali ötkor talpon vannak.

– Egyes agitátorok a tömeget izgatják, és hamarosan újra fellángol a nyugtalanság.

– Hatkor, őrségváltáskor, néhány lázadó bejut a kastély kertjébe.

– A királyi testőrség tüzet nyit.

– A tömeg áttöri a kapukat és behatol a kastélyba.

– Lázadók törnek be a palotába, a királyné lakosztálya felé törnek, és megküzdenek a testőrökkel, akik szobáról szobára sáncolják el magukat.

– A palotába érve a lázadók, akik csak a királyi család tagjait keresik, nem fosztogatnak.

– A királyné és a király az úgynevezett “ökörszem” teremben találnak menedéket.

– Mikor a lázadók elérik az ökörszem termet, a párizsi milicisták utolérik, és kivezetik őket.

– Amint a párizsi milicisták visszanyerik az uralmat a legcsökönyösebbek felett, a palotát megtisztítják az összes támadótól.

– Csak néhány gárdista esett el, és néhány ajtót törtek be.

– A párizsi milicisták parancsnoka találkozik a királlyal, és meggyőzi őt, mutassa meg magát a kastély ablakában, hogy a tömeg lecsillapodjon.

– A balkonra kilépő királyt éljenzés fogadja.

– A tömeg a királynét követeli.

– A királyné és gyermekei a milicista vezér védelmében megjelennek a balkonon.

– A királynét ünneplik.

– A tömeg arra kéri a királyt, hogy térjen vissza Párizsba.

– A király beleegyezik.

– Délután egy órakor a tömeg, a párizsi milicisták és a testőrség Párizsba kísérik a királyi családot.

– Valamivel 7 után a menet eléri Párizst.

– A menet megérkezik a Városházához.

– A királyt ünneplik a párizsiak.

– Este tízkor a királyi család belép a Tuilleriák Palotájába, hogy ott véglegesen letelepedjenek.

 

*